Thailand Friendly Design EXPO : เว็บไซต์อารยสถาปัตย์แห่งแรกของไทย และอาเซียน Blog

0

FD TALK รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

FD TALK รมต.สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ “ผมตั้งใจไว้ว่า ในปี 2562 จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ และในปีงบประมาณ 2563 ก็อยากจะให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดทำงบประมาณสำหรับดำเนินการในเรื่องอารยสถาปัตย์โดยตรง โดยจะให้คณะสงฆ์เข้ามามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่” นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เป็นประธานกล่าวคิกออฟ “Friendly...

0

FD TALK รมต.วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

FD TALK รมต.วีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม “สำคัญที่สุดตอนนี้ คือ เราได้นำร่องการจัดทำอารยสถาปัตย์ ทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ และผู้พิการ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และหอสมุดแห่งชาติ จากการนำร่องนี้ก็จะขยายผลไปยังตึกอาคารต่างๆของกระทรวงวัฒนธรรมต่อไป” นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวคิกออฟ...

0

FD TALK คุณจุฑาพัฒน์ ปิติปภาดา ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและกิจการสังคม บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

FD TALK คุณจุฑาพัฒน์ ปิติปภาดา ผู้จัดการฝ่ายความยั่งยืนและกิจการสังคม บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด     “สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการทำงานร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล รวมถึงเครือข่ายมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปตย์ทั่วประเทศมาเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ซึ่งในปัจจุบันสายการบินของเรามีเครือข่ายที่ได้รับการจ้างงานคนพิการตามกฎหมายมาตรา 35 รวมทั้งหมด 64 ท่านด้วยกัน จะเห็นได้ว่าจากปีแรกจนถึงปีนี้...

0

คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวคิกออฟการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

FD TALK คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานกล่าวคิกออฟการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3...

0

FD TALK คุณวิชชุนี กันตะเพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น สายการบินไทยแอร์เอเชีย

FD TALK คุณวิชชุนี กันตะเพ็ง ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น สายการบินไทยแอร์เอเชีย “เรารู้สึกดีใจมากเลยนะคะ ที่ได้มีงานนี้ Thailand Friendly Design Expo ซึ่งเราได้มองว่าผู้พิการด้านต่างๆเป็นส่วนหนึ่งของสังคม และจะต้องเดินทาง หรือว่าจะเดินทางไปไหน ก็ต้องมีความสะดวกสบาย ต้องมีสิ่งแวดล้อมที่ช่วยเหลือเขาได้ จริงๆแล้วเรามีจุดประสงค์ คือเราอยากจะให้ทุกคนเดินทางให้สะดวกสบาย ของเราเองทางด้านนี้...

0

FD TALK โดย คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

  งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ FD EXPO 2019 ในปี 2562 จะจัดขึ้นในช่วงเวลาเดิม คือ วันที่ 30 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม ซึ่งตรงกับวันคนพิการสากลของทุกปี เรายังคงมุ่งมั่นเดินหน้า รวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งสู่เป้าหมายสำคัญ 2...

0

FD TALK คุณบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ

FD TALK คุณบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ “กระทรวงการต่างประเทศมีความยินดีที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯอีกครั้งหนึ่งในปีนี้ นับเป็นปีที่ 3 ที่ทางมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวลได้จัดกิจกรรม จัดแสดงนิทรรศการ เป็นมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทุกกลุ่ม ก็ขอแสดงความยินดีและขอแสดงความชื่นชม ไม่เฉพาะมูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ แต่รวมถึงเครือข่ายทุกท่านด้วย ซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องของอารยสถาปัตย์ กระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องกิจการต่างประเทศ เป็นหน่วยงานประสานงาน และขับเคลื่อนเชื่อมโยงระหว่างวาระที่เป็นวาระแห่งประเทศ...

0

📣FD TALK🎤 คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด🚗🚕🚙

🔹“งาน Thailand Friendly Design Expo 2018 ครั้งที่ 3 ถ้าเทียบกับ 2 ครั้งแรก ครั้งนี้จัดงานได้กระชับและมีสาระดีแล้ว ที่สำคัญมากที่สุดคือมีของขายที่น่าสนใจ ใน 2 ปีแรกเราไปเน้นเรื่องว่าเฟรนด์ลี่ดีไซน์นั้นคืออะไร แต่ปีนี้เป็นการนำเสนอสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม สำหรับมนุษย์ล้อ...

0

FD TALK ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในงาน FD Expo 2018

“FD TALK” คุณ ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวในงาน FD Expo 2018 “งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯจัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 3 แล้วนะครับ ทุกครั้งที่มา ผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากขึ้น ปีนี้รู้สึกคึกคักมาก มีผู้มาออกบูธจัดแสดงสินค้าเยอะ แสดงให้เห็นว่าในประเทศเรา และอีก 15...

0

FD TALK โดย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในงานThailand Friendly Design Expo 2018

FD TALK โดย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวเปิดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3 : Thailand Friendly Design Expo 2018 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561...

0

FD TALK ความสำคัญของอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) โดย คุณธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)

FD TALK ความสำคัญของอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) โดย คุณธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)   “กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ หรือ พก. เป็นหน่วยงานหลักในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่ดูแลคนพิการทั้งระบบ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ...

0

THAI LATEX MAN ใจดี แจกแหลกในงาน FD EXPO 2018

บริษัท PRO RELEX INTERTRADE (PRI) ร่วมออกบูธในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3: Thailand Friendly Design Expo 2018 ภายใต้แนวคิด “Smart Living for All :...

The Tried and real means for composing a College Paper in action by Step Detail 0

The Tried and real means for composing a College Paper in action by Step Detail

The Tried and real means for composing a College Paper in action by Step Detail Composing a College Paper Help!...

Everything you Have No Idea About Russian Purchase Brides Could Be Costing to Significantly More Than You Believe 0

Everything you Have No Idea About Russian Purchase Brides Could Be Costing to Significantly More Than You Believe

Everything you Have No Idea About Russian Purchase Brides Could Be Costing to Significantly More Than You Believe You simply...

Guidelines to pupils in the presenting systematic articles in university 0

Guidelines to pupils in the presenting systematic articles in university

Guidelines to pupils in the presenting systematic articles in university Presentation associated with the article articles The writing should always...

The Undeniable Truth About Get Paid to create Essays That Nobody Is Suggesting 0

The Undeniable Truth About Get Paid to create Essays That Nobody Is Suggesting

The Undeniable Truth About Get Paid to create Essays That Nobody Is Suggesting The drawback threat of Get Paid to...