Author: Kim Eiw

0

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมกับผู้พิการ จัดโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” สร้างสรรค์และพัฒนาสังคมหาทุนสนับสนุนการก่อสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีงานแถลงข่าวโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน  No One Left Behind...

0

ยิ่งใหญ่ จัดเต็ม มหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อมวลมนุษยชาติ Thailand Friendly Design Expo 2018

อย่าว่าเราเจ้าข้า อยู่ฟ้าเดียวกัน ยิ่งใหญ่ จัดเต็ม มหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อมวลมนุษยชาติ Thailand Friendly Design Expo 2018   รวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทย มุ่งสู่ความเป็นเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์ในภูมิภาคอาเซียน และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล พบกัน 30 พฤศจิกายน-3 ธันวาคมนี้ ที่ฮอลล์ 2 อิมแพค...

0

Friendly Design Hotel โรงแรมเซนทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี กฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น 3-9-61

Friendly Design Hotel โรงแรมเซนทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จ.ชลบุรี กฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น 3-9-61

0

Friendly Design ห้องสุขสโมสร ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล กฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น 3-9-61

Friendly Design ห้องสุขสโมสร ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล กฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น 3-9-61