Category: FD News

0

Google Map เพิ่มโหมด Wheelchair เพื่อช่วยเหลือผู้พิการในการค้นหาเส้นทางที่สะดวกสบายมากขึ้น

                      ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ชีวิตของมนุษย์ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีในการใช้ชีวิตประจำวันอยู่เสมอ และในบางครั้งคนเราก็ไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำไปว่ากำลังใช้และพึ่งพาเทคโนโลยี อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบัน ล้วนได้รับการพัฒนามาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจนนำมาผลิตเป็นสิ่งของเครื่องใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์มากมาย และเราได้ใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวันจนเกิดความเคยชิน      ...

0

กูเกิลเปิดตัวแอป “Google Lookout” ดวงตาคู่ใหม่สำหรับคนตาบอด

กูเกิลเปิดตัว Google Lookout แอปช่วยอธิบายสิ่งรอบข้าง ตั้งแต่วัตถุ ผู้คน และตัวอักษรแก่คนพิการทางการมองเห็นผ่านเสียง            ในงาน Google I/O 2018 ที่ผ่านมา ได้มีการเปิดตัว Google Lookout แอปพลิเคชันที่คอยช่วยพูดหรืออธิบายสิ่งรอบข้าง ทั้งวัตถุ ผู้คน หรือแม้กระทั่งตัวอักษรที่พบ...

0

ทัวร์อารยสถาปัตย์ “เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม” เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (2)

ทัวร์อารยสถาปัตย์ “เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม” เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (2)   สัปดาห์นี้ มาทัวร์อารยสถาปัตย์ Friendly Design Trip ใน 2 ประเทศยุโรปคลาสสิค“เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม” เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล กันต่อครับ โครงการนี้ เป็นความร่วมมือกันระหว่างรายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น กับ บริษัท...

0

“เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม” เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (1)

“เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม” เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (1) รายการกฤษนะทัวร์ยกล้อ สถานีข่าวเนชั่น ร่วมกับสายการบิน KLM และบริษัท มาทัวร์ จำกัด จัดกิจกรรมทัวร์อารยสถาปัตย์ Friendly Design Trip กรุงเทพ-เนเธอร์แลนด์-เบลเยี่ยม ในช่วงวันที่ 16-22 เมษายน เพื่อศึกษาดูงานการบริหารจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของมิตรประเทศทั้ง 2...

0

“เขตตลิ่งชัน” ขับเคลื่อนสู่เมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

“เขตตลิ่งชัน” ขับเคลื่อนสู่เมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เครือข่ายฑูตอารยสถาปัตย์ ร่วมกับเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ Friendly Design (การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล) สะดวก สะอาด ปลอดภัย ทันยุค ทันสมัย...

0

ผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ โดย ธนาคารออมสิน

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษผู้สูงวัย เงินฝากเผื่อเรียกประชารัฐผู้สูงวัย     สินเชื่อเคหะ กตัญญูดูแลบุพการี     สินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน        สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gsb.or.th/GSBForElder.aspx