Category: ข่าวอารยสถาปัตย์

0

แก่แล้วจะเข้าใจ…นวัตกรรมตอบโจทย์ผู้สูงวัย

แก่แล้วจะเข้าใจ…นวัตกรรมตอบโจทย์ผู้สูงวัย  “จะลุกก็โอย จะนั่งก็โอย” ปัญหาสุขภาพที่ตามมาพร้อมกับตัวเลขที่เพิ่มขึ้นของอายุ ทำให้หลายๆ บริษัทเดินหน้าพัฒนานวัตกรรม ผุดเป็นผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ตามความต้องการของบรรดาคุณลุง คุณป้า คุณปู่ คุณตา ผู้มีกำลังซื้อแต่สุขภาพร่างกายเริ่มไม่อำนวย เก้าอี้เพื่อผู้สูงอายุแบบมีเบาะ เหมาะสำหรับการนั่งเป็นเวลานานๆ ช่วยให้ไม่ปวดหลัง ปวดก้น เก้าอี้สำหรับผู้ป่วยพาร์กินสัน ถูกฝังหมุดไว้ที่บริเวณแขนเก้าอี้เพราะเมื่อผู่ป่วยจับจะทำให้เกิดการนวดกระตุ้นบริเวณนิ้วมือซึ่งเป็นการบำบัดพาร์กินสันไปในตัว เก้าอี้อักษรเบลล์ ที่เขียนคำอ่านไว้ว่า “ถ้านั่งเก้าอี้นี้คนเดียว...

0

“หุ่นยนต์”ดูแลคนป่วย-ผู้สูงวัย ฝีมือเด็กไทยทางเลือกคนยุคใหม่

“หุ่นยนต์”ดูแลคนป่วย-ผู้สูงวัย ฝีมือเด็กไทยทางเลือกคนยุคใหม่ “เราจึงมีความคิดจะให้เด็กๆ มาร่วมฝันไปด้วยกัน เพราะเห็นว่าประเทศไทยมีแต่ซื้อแล้วก็ซื้อๆๆ ของจากทั่วโลก ทำไมเราถึงไม่คิดสร้างสินค้าเหล่านั้นขึ้นมาขายเองบ้าน ถ้าปล่อยไปอย่างนี้ แล้วเมื่อไหร่เราจะเป็นประเทศส่งออกนำเงินเข้าประเทศบ้าง”    คงปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบัน “เทคโนโลยี” เข้ามามีส่วนในเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของทั้งโลก ซึ่งยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยก็มีการกำหนดที่จะใช้โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” หันไปเน้นเรื่องของเทคโนโลยี นวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาต่อยอดในการผลิตสินค้าและบริการ โดยกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ...

0

คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อม สำหรับคนพิการ และคนทุกวัย

คู่มือการออกแบบสภาพแวดล้อม สำหรับคนพิการ และคนทุกวัย เพราะหลักการพื้นฐานของ ‘การออกแบบเพื่อมวลชน’ หรือ Universal Design คือการสร้างความเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณะของคนทุกคน ทุกสถานะ เพศ และวัย ดังนั้น การออกแบบเพื่อมวลชนจึงถือเป็นสิ่งจำเป็นมากสำหรับสังคมที่มีความหลากหลาย ประกอบกับในภาวะปัจจุบันที่กลุ่มคนซึ่งมีอุปสรรคในการเข้าถึงบริการสาธารณะ ทั้งพิการและผู้สูงอายุมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้น เมื่อรวมกับประชากรเด็ก สตรีมีครรภ์ และผู้ทุพพลภาพอื่นๆ ทำให้คาดการณ์ได้ว่า ในอนาคตอันใกล้นี้จะมีสัดส่วนสูงขึ้นเรื่อยๆ การขับเคลื่อนเรื่องการออกแบบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับคนพิการและผู้สูงอายุจึงเป็นประเด็นที่กำลังได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย...

0

“ซากุ” เมืองต้นแบบดูแลผู้สูงอายุมีคุณภาพ

“ซากุ” เมืองต้นแบบดูแลผู้สูงอายุมีคุณภาพ      ประเทศไทยเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้ว เนื่องจากจำนวนประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุประมาณ 10.48 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16 ของประชากรรวม (65.17 ล้านคน) ซึ่งคาดการณ์ว่า สัดส่วนของผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 25 ของประชากรทั้งหมดในอีก 20 ปีข้างหน้า...

0

หุ่นยนต์เสริมพลัง’ผู้ช่วยคนพิการ

  เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัจฉริยะ เปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงสำหรับคนพิการและคนชราแห่งโลกอนาคต เทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบควบคุมอัจฉริยะ เปลี่ยนความฝันให้เป็นจริงสำหรับคนพิการและคนชราแห่งโลกอนาคต สามารถใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ ผลงานที่ทั่วโลกจับตาและมีความเป็นได้สูงสุดคือ ฮาล-5 (Hybrid Assistive Limb,HAL-5) มาในรูปแบบชุดหุ่นยนต์สำหรับสวมใส่ พัฒนาโดยบริษัทไซเบอร์ดีน ประเทศญี่ปุ่น เช่นเดียวกับ ชุดหุ่นยนต์เฮอร์คิวลิส พัฒนาขึ้นโดยบริษัท RB3D บริษัทออกแบบหุ่นยนต์สัญชาติฝรั่งเศส มีลักษณะเป็นชุดเสริมแรงเพื่อให้ผู้สวมใส่มีพละกำลังในการยกสิ่งของหนักๆ...

0

คมนาคมเร่งออกแบบโครงสร้างขนส่งช่วยคนพิการ

กระทรวงคมนาคม เดินหน้าศึกษา ออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะอำนวยความสะดวก คนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดการอบรมสัมมนาการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิคการสำรวจและการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุทั้งนี้นายชาติชาย กล่าวว่ากระทรวงคมนาคมได้จัดทำโครงการศึกษาสำรวจเพื่อประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ เด็ก และผู้สูงอายุ ในระยะที่ 3 พื้นที่ภาคเหนือและภาคกลาง เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย...