Category: ข่าวอารยสถาปัตย์

0

ประชุมหารือแนวทางปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อคนพิการ (泰国政府开会讨论关于制造通用设计出租车)

วันนี้ (2 มิ.ย. 2558) เวลา 14.00 น. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้จัดการประชุมหารือแนวทางปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกในระบบขนส่งมวลชนที่เอื้อต่อคนพิการ ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยได้เชิญหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าแสดงความคิดเห็นและปรึกษาหารือ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดีการคนพิการ สำนักพัฒนาระบบกรมขนส่งและจารจร สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บริษัท...

0

อารยสถาปัตย์ 2015: ไอเดียในการออกแบบอารยสถาปัตย์ (กันยายน 2015 ลอนดอน สหราชอาณาจักร) (英国 2015年 通用设计设施会议)

วันที่: 17-18 กันยายน 2015 สถานที่: วิทยาลัยศิลปะรอยัล ลอนดอน สหราชอาณาจักร เว็บไซต์: http://www.rca.ac.uk/research-innovation/helen-hamlyn-centre/include/include-2015/ วันสุดท้ายของการส่งผลงาน: 27 เมษายน 2015 จัดโดย เฮเลน แฮมลินน์ ศูนย์การออกแบบแห่งวิทยาลัยศิลปะรอยัล นับตั้งแต่ที่มีการรวมตัวกันครั้งแรกของเครือข่ายการออกแบบอารยสถาปัตย์ตามความต้องการของผู้สูงอายุและผู้พิการเพื่อการประชุมในปี 2001...

0

สำรวจอารยสถาปัตย์ ณ สนามบิน ชิง ชิโตะเสะ (日本北海道千岁机场里的通用设计设施)

สนามบิน ชิง ชิโตะเสะ (Shin Chitose) เป็นท่าอากาศยานนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในฮอกไกโด คำว่า ‘ชิง’ ในภาษาญี่ปุ่น หมายถึง ใหม่ ส่วนคำว่า ชิโตะเสะ มีความหมายว่า พันปีนั่นเอง วันนี้ฑูตอารยสถาปัตย์ คุณอรพิน ศิริจิตเกษม และ คุณสุชาติ ชวางกูร...

0

คุณกฤษนะบรรยายเรื่องอารยสถาปัตย์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ที่ จ.นครราชสีมา

วันนี้ (27 พค. 2558) คุณกฤษนะ ละไลและฑูตอารยสถาปัตย์ เซียเวย หลิน เพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน (Friendly Design Hub of AEC) เดินทางไปบรรยาย หัวข้อ อารยสถาปัตย์การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design...

0

คุณกฤษนะและฑูตอารยสถาปัตย์สำรวจไฮท์ลิฟท์สำหรับคนพิการของการบินไทยแอร์เอเชีย

คุณกฤษนะพร้อมฑูตอารยสถาปัตย์ได้ลงพื้นที่สำรวขอารยสถาปัตย์ของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ณ สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เมื่อเวลา 15.00 น. โดยมีผู้ช่วยผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ คุณจุฑาพัฒน์ ปิติปภาดา นำชมและทดสอบระบบต่างๆสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุ “ปัจจุบันนี้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุเดินทางกันมากขึ้นเรื่อยๆ ทางแอร์เอเชียก็ได้บริการอย่างเต็มที่ตลอดมาครับ” คุณจุฑาพัฒน์กล่าว ผู้โดยสารของแอร์เอเชียสามารถแจ้งรับบริการดังกล่าวได้เมื่อซื้อตั๋วหรือขณะเช็คอิน โดยทางแอร์เอเชียจะจัดเตรีบมไฮท์ลิฟไว้ให้ทันที คุณกฤษนะและฑูตอารยสถาปัตย์ได้ทำการทดลองใช้ไฮท์ลิฟท์ ซึ่งลิฟท์ดังกล่าวสามารถรับน้ำหนักได้ถึง...

0

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อศึกษาและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในถนนสายหลัก 20 สาย รองรับรถประจำทางใช้เชื่อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ำ

วานนี้ ( 25 พฤษภาคม 2558) เวลาเวลาประมาณ 10.30 น. พลตำรวจเอก อดุลย์แสงสิงแก้ว รัฐมลตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อศึกษาและสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในถนนสายหลัก 20 สาย รองรับรถประจำทางใช้เชื่อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชานต่ำ ณ ห้องพาเลซ...