Category: FD News

0

อารยสถาปัตย์ ณ กรมธนารักษ์

ฑูตอารยสถาปัตย์ลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์ ณ กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท แม้จะเป็นอาคารเก่าและมีพื้นที่จำกัด แต่ได้พยายามปรับปรุงให้มีอารยสถาปัตย์ เช่น platform lift ห้องน้ำและที่จอดรถอารยสถาปัตย์ เพื่อให้คนทั้งมวลสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อย่างสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม กรมธนารักษ์แห่งนี้จึงเป็นอีกตัวอย่างที่ดีสำหรับศูนย์ราชการอื่นๆ ในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้ามความเท่าเทียมในการเข้าถึงหน่วยราชการสำหรับคนทุก ...

0

Rattanakosin Friendly Design Squares in Bangkok จตุรัสอารยสถาปัตย์รัตนโกสินทร์ สู่เป้าหมาย “กรุงเทพฯ เมืองอารยสถาปัตย์”

Rattanakosin Friendly Design Squares in Bangkok จตุรัสอารยสถาปัตย์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เมืองอารยสถาปัตย์ ช่วงบ่ายวันพุธที่ 8 ก.ค.58 เยาวชนฑูตอารยสถาปัตย์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คณาจารย์ และนิสิตจุฬาฯ ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์ฟุตบาททางเดินเท้าบริเวณสี่แยกสามย่าน-จามจุรีแสควร์ ถึงสี่แยกปทุมวัน-สยาม รวมพลังเยาวชนสร้างจิตสำนึกสาธารณะ...

0

คณะภริยาเอกอัครราชทูต 6 ประเทศร่วมรณรงค์อารยสถาปัตย์

Ambassadors’ wives and Husband Visit Friendly Design Tample in Thailand; Wattraimitr-Withayaram (The Golden Buddha Temple) คณะภริยาเอกอัครราชทูต 6 ประเทศร่วมรณรงค์อารยสถาปัตย์ สะดวก ปลอดภัย ทั่วไทย...

0

อารยสถาปัตย์ : การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ณ เชียงใหม่

(2 ก.ค. 2558) ฑูตอารยสถาปัตย์ นำโดยคุณกฤษนะ ละไล บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “อารยสถาปัตย์ : การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” จัดโดย ภาควิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว โดยมีผู้ประกอบการโรงแรม ร้านอาหาร มัคคุเทศ อาจารย์ นักศึกษาและผู้สนใจเข้ารับฟังบรรยาย...

0

ชี้จัตุรัสอารยสถาปัตย์รัตนโกสินทร์ไม่นานเกินรอ

โครงการอารยสถาปัตย์รัตนโกสินทร์มีเป้าหมายในการนำร่องการปรับปรุงและพัฒนาความสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม ณ สี่แยก 4 จุดสำคัญของ กทม. เพื่อให้เป็น “จตุรัสอารยสถาปัตย์รัตนโกสินทร์” คือ 1. แยกสามย่าน-จามจุรีสแควร์ 2. แยกปทุมวัน-สยาม 3. แยกราชประสงค์-เซนทรัลเวิร์ล...

0

จตุรัสอารยสถาปัตย์รัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ เมืองอารยสถาปัตย์

บ่ายวันนี้ (พุธที่ 8 ก.ค.58) เยาวชนฑูตอารยสถาปัตย์ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร สภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย คณาจารย์ และนิสิตจุฬาฯ ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์ฟุตบาททางเดินเท้าบริเวณสี่แยกสามย่าน-จามจุรีแสควร์ ถึงสี่แยกปทุมวัน-สยาม รวมพลังเยาวชนสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เป้าหมาย “เมืองไทย-เมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน” ในโครงการ “จตุรัสอารยสถาปัตย์รัตยโกสินทร์” โดยมีตัวแทนผู้บริหารกรุงเทพมหานคร คุณอมร กิจเชวงกุล...