Category: ข่าวอารยสถาปัตย์

0

ระบบแจ้งเหตุป่วยฉุกเฉินสำหรับคนหูหนวก

  สพฉ.พัฒนาระบบแจ้งเหตุป่วยฉุกเฉินสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ผ่านแอพพลิเคชั่น TTRS Video ลดข้อจำกัดการสื่อสาร สพฉ.พัฒนาระบบแจ้งเหตุป่วยฉุกเฉินสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน ผ่านแอพพลิเคชั่น TTRS Video ลดข้อจำกัดการสื่อสาร เปิด 19 จังหวัดนำร่องพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง  นพ.อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)...

0

มนุษย์ล้อ-ไม้เท้าขาว ฑูตอารยสถาปัตย์ไทยแอร์เอเชีย สุดเจ๋ง โชว์ผลงานการลงพื้นที่รณรงค์+สำรวจอารยสถาปัตย์

มนุษย์ล้อ-ไม้เท้าขาว ฑูตอารยสถาปัตย์ไทยแอร์เอเชีย สุดเจ๋ง โชว์ผลงานการลงพื้นที่รณรงค์+สำรวจอารยสถาปัตย์ ในรอบครึ่งปีแรก ผ่านฉลุย ชื่นชมภาคเอกชน-แอร์เอเชีย ให้โอกาส ช่วยส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพคนพิการทั่วไทย เมื่อช่วงบ่ายวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม ที่สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ร่วมกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดการประชุมมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ไทยแอร์เอเชีย เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานการลงพื้นที่รณรงค์ สำรวจ...

0

การประกวด Miss Thailand Friendly Design 2017

การประกวด Miss Thailand Friendly Design 2017 ใครจะได้เป็นสาวงาม Miss FD คนแรกของเมืองไทย อารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design คือ หลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม ทันสมัย และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล...

0

แอพให้ผู้พิการ ใช้ชีวิตไร้ขีดจำกัด

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พัฒนาแอพพลิเคชั่น“This is able” ขึ้นในระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการทางการได้ยิน การมองเห็นและการพูดหรือสื่อความหมาย ให้สามารถสื่อสารได้ง่ายและตรงความหมายมากขึ้น มีการใช้ภาพร่วมกับข้อความสำหรับผู้พิการทางการได้ยินใช้ไอคอนต่างๆ สำหรับผู้พิการทางการสื่อความหมาย และใช้ Talkback เพื่อออกเสียงเมื่อกดปุ่มต่างๆ สำหรับผู้พิการทางสายตา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทบุคคลทั่วไป จากการประกวดแอพพลิเคชั่นสำหรับผู้พิการทางการเห็น การได้ยิน...

0

ประชุมรายงานผลการทำงานของฑูตอารยสถาปัตย์

กำหนดการ การประชุมรายงานผลการทำงานของฑูตอารยสถาปัตย์ในรอบครึ่งปี 2560 วันพฤหัส-ศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 สมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซอยงามดูพลี วันพฤหัสที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2560 12.00...

0

คอมพิวเตอร์พูดได้ช่วยผู้พิการท่องไซเบอร์

  การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สาระ ความบันเทิง การติดต่อสื่อสารระหว่างกันเกิดความรวดเร็วและไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคนทั่วไป!! ยังมีคนอีกกลุ่มที่ลักษณะทางกายภาพอาจเป็นอุปสรรค แต่ปัจจุบันเทคโน โลยีพัฒนาเพื่อรองรับการใช้งานจากคนทุกกลุ่ม ไม่เว้นคนพิการที่ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ ปัญหาที่พบสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศไทย คือ ยังไม่ได้เตรียมระบบเพื่อรองรับการใช้งานของคนพิการ ดูได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการกว่าร้อยละ 90 ยังไม่ได้เตรียมระบบ ซึ่งต้องทำความเข้าใจว่า หากเป็นผู้พิการทางสายตา จะต้องใช้การฟังเสียงจากโปรแกรมเท่านั้น หากเป็นผู้พิการทางหู เมื่อเป็นภาพเคลื่อนไหวต่างๆ...