Category: FD Airasia Ambassador

0

สำรวจอารยสถาปัตย์ ขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Thailand Tourism for All โดย ทีมมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ จากการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชีย

สำรวจอารยสถาปัตย์ ขับเคลื่อนแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Thailand Tourism for All โดย ทีมมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ จากการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชีย 1.จังหวัดชลบุรี แหล่งท่องเที่ยว Monsters World & Aquarium pattaya เป็นสถานที่รวบรวมปลาน้ำจืดและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์สัตว์แปลกสัตว์หายาก ทั้งไทยและต่างประเทศ ให้ชมกันอย่างจุใจ  ได้ความรู้เหมาะสำหรับเด็กๆมากค่ะ บนเนื้อที่กว่า...

0

มนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย 2จังหวัด ชุมพรและอุดรธานี ลงพื้นที่รณรงค์ และสำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Campaign) เสริมสร้างความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ คนที่ใช้รถเข็น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก

  จังหวัดชุมพรได้ลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์ วัดพระบรมธาตุสวี เป็นครั้งที่ 2 ติดตามจากการสำรวจครั้งแรก ครั้งนี้ ได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้น ปรากฏว่ามีทางลาดเข้าถึงได้ทุกจุดรวมถึงอาคารพิพิตภัณฑ์ และยังได้ขึ้นกราบพระได้ตามรูป ห้องน้ำ มีแต่ยังน้อย ที่จอดรถเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้ทำป้ายสัญลักษณ์ครับ จังหวัดอุดรธานี ได้ลงพื้นที่สำรวจ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี เป็นพิพิธภัณฑ์เก่า แต่ณปัจจุบันได้บูรณะ ใหม่จากทางเทศบาลนครอุดรธานี ทำให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก...

0

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร เริ่มจัดทำอารยสถาปัตย์แล้ว!!

ในปี 2560 ที่ผ่านมา  มนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์จากการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชีย ได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่รณรงค์ และสำรวจอารยสถาปัตย์ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1767/24 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร.042-714-778-9 ,042-733-913. โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ไทยแอร์เอเชีย...

0

มนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย จังหวัดบุรีรัมย์-เพชรบุรี ลงพื้นที่รณรงค์ และสำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Campaign) เสริมสร้างความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ คนที่ใช้รถเข็น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก

ทีมมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย จังหวัดบุรีรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์ ที่ “เพลาเพลิน บูติก รีสอร์ท แอดแวนเจอร์ แอนด์ แคมป์” อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (สำรวจการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) เพลาเพลินฯเป็นรีสอร์ท,โรงแรม,สวนดอกไม้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ให้ความสำคัญกับ “อารยสถาปัตย์” หรือ Friendly...

0

สำรวจอารยสถาปัตย์ กับมนุษย์๋ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต-กรุงเทพ-กาฬสินธุ์

ทีมมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย จ.ภูเก็ต สำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนที่ใช้รถเข็น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย     ในการเข้าถึงสถานที่ และบริการต่างๆได้ อย่างเสมอภาคเท่าเทียม ณ โฮมโปร สาขาบ้านพร จ.ภูเก็ต เริ่มจากทีมมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย จ.ภูเก็ต...

0

มนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย 4 จังหวัด คือ ลำพูน-น่าน-เชียงราย-ชลบุรี ลงพื้นที่รณรงค์ และสำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Campaign) เสริมสร้างความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ คนที่ใช้รถเข็น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก

มนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย 4 จังหวัด คือ ลำพูน-น่าน-เชียงราย-ชลบุรี ลงพื้นที่รณรงค์ และสำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Campaign) เสริมสร้างความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่ผู้สูงอายุ  ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ คนที่ใช้รถเข็น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ***อารยสถาปัตย์ หรือ Friendly...