Category: งานออกแบบ

0

สุดล้ำ! “Obi” หุ่นยนต์ป้อนอาหารช่วยเหลือคนพิการ

บริษัทDesin ผลิตหุ่นยนต์ “Obi”ใช้ช้วยเหลือป้อนอาหารคนชรา-คนพิการ โดยไม่ต้องใช้คนควบคุม แถมจับตำแหน่งอาหาร แยกแยะปริมาณเองได้ ที่มา : TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16 https://www.youtube.com/watch?v=IjN6lO3cPCA  

0

หุ่นยนต์ฝึกเดินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี หุ่นยนต์ฝึกเดิน มาใช้กับกลุ่มผู้พิการ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น เครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดิน หรือ โลโคแมท จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กรมการแพทย์ นำเข้ามาเพื่อช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในการเดินให้กับผู้ป่วยที่มีอาการ ของโรค อาทิ โรคพาร์กินสัน โรคสมองพิการ โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยบาดเจ็บสันหลัง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและสร้างความมั่นคงขณะเดินให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด...

0

หุ่นยนต์ผู้ช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ

เครื่องยนต์ 4 ตัวช่วยกระตุ้นบริเวณสะโพก-หัวเข่าของผู้สวมใส่ ให้สามารถเดิน นั่ง ยืน และขึ้นบันไดได้ คนพิการมีหวัง! จีนพัฒนาหุ่นยนต์ที่ช่วยให้คุณเดินได้อีกครั้ง คนพิการมีหวัง! จีนพัฒนาหุ่นยนต์ที่ช่วยให้คุณเดินได้อีกครั้ง ชมภาพการทำงานของหุ่นยนต์ระบบโครงกระดูกภายนอกที่พัฒนาขึ้นโดยประเทศจีน เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนพิการ ผู้ประสบปัญหาภาวะสมองขาดเลือดหรือไขสันหลัง ที่ต้องนั่งรถเข็นตลอดเวลา ทำให้พวกเขามีความหวังที่จะเดินได้อีกครั้งหุ่นยนต์นี้ผลิตขึ้นโดย Fourier Intelligence บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนพร้อมเครื่องยนต์ 4...

0

หุ่นยนต์เพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ

ฟีโบ้: สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการและผู้สูงอายุ ให้มีความสามารถพึ่งตนเองได้โดยอาศัยเทคโนโลยีดังกล่าว ฟีโบ้ได้เริ่มสร้างกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบช่วยเหลือ ระบบกายภาพบำบัด และระบบอำนวยความสะดวกของกลุ่มคนเป้าหมาย ในปัจจุบัน ประเทศไทยมีประชากรจำนวนหนึ่งซึ่งมีข้อจำกัดในการพึ่งตนเองในการใช้ชีวิตประจำวัน จากผลการศึกษาขององค์การอนามัยโลกระบุว่า มีคนพิการร้อยละ 10 ของประชากรของประเทศ นั่นหมายถึงว่า ในประเทศไทยมีคนพิการไม่น้อยกว่า 6.6 ล้านคน ทั้งนี้มีคนพิการที่จดทะเบียนไว้ที่สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ 528,766 คน แต่ก็ยังมีคนพิการอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน...

0

หุ่นยนต์ไม้เท้าช่วยคนตาบอด

ไม้เท้าที่แสนฉลาดซึ่งช่วยให้ผู้ที่ไม่สามารถมองเห็นใช้เป็นเครื่องมือในการนำทางได้ ถูกพัฒนาโดยนักวิจัยชาวมิชิแกน ไม้เท้านี้เป็นหุ่นยนต์นำทางสามารถนำทางผ่านสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหน้าได้ โจฮาน บอเรนซิน จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าว่า หุ่นยนต์ทั้งหลายในโรงงานอุตสาหกรรมจะมีความแข็งแรงและทนทาน แต่หุ่นยนต์เกือบจะทั้งไม่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของพวกมันได้ ต้นแบบของหุ่นยนต์ไม้เท้านำทางนี้ มีลักษณะคล้ายกับเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะที่สามารถเปิดให้ทำงานโดยอัตโนมัติ และตัวเครื่องก็จะสิ่งดูผดฝุ่นไปทั่วพื้น และเมื่อใดที่เจอฝาผนังหรือสิ่งกีดขวางก็จะเปลี่ยนทิศทางการดูดผฝุ่นไปในทิศทางอื่น    ฐานของหุ่นยนต์มีลักษณะเป็นพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว ใช้รังสีอุตร้าไวโอเรตเป็นเซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่บริเวณที่อยู่ตรงหน้า โดยที่ภายในตัวของหุ่นยนต์นี้จะมีคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่แปลสัญญาณจากตัวเซนเซอร์ ทำการคำนวณทุกๆ 50มิลลิวินาทีและมีอุปกรณ์ที่ใช้เป็นตัวนำทาง แคลลอร์ แจ็คสัน หนึ่งในผู้ที่พิการทางสายตาได้ทดลองใช้หุ่นยนต์ไม้เท้านี้...

0

เจลลี่พระราชทาน อีกหนึ่งโครงการของพ่อหลวง ร.9 เพื่อผู้ป่วยมะเร็งช่องปาก

มาทำความรู้จักเจลลี่พระราชทาน อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก อีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ซึ่งแผ่ไพศาลถึงประชาชนในทุกหนทุกแห่งอย่างแท้จริง สืบเนื่องจากความทุกข์ทรมานทางการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งช่องปาก ซึ่งจะมีแผลในช่องปากทำให้เคี้ยวและกลืนอาหารลำบาก “เจลลี่พระราชทาน” หรือที่หลายคนรู้จักกันในนาม “อาหารพระราชทาน” จึงได้ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อช่วยยกระดับชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากให้ดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขมากขึ้น เจลลี่พระราชทาน โดยเจลลี่พระราชทานเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการวิจัยและคิดค้นพัฒนาภายใต้โครงการนวัตกรรมอาหารสำหรับผู้ป่วย โดยความร่วมมือของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมป์ หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้หารือร่วมกับสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีความชำนาญเฉพาะด้านทั้ง...