Category: บทความ

0

4 แนวทางรับมือ ‘สังคมสูงอายุ’

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ระบุว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะมีประชากรวัยแรงงาน 2 คนต่อผู้สูงอายุ 1 คน ซึ่งที่อยู่อาศัยและสุขภาพเป็นปัญหาสำคัญที่หน่วยงานเกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขด่วน และพบมีผู้สูงอายุอยู่ คนเดียวมากขึ้น และป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน ข้อเข่าเสื่อม พร้อมเสนอ 4 มาตรการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม แฟ้มภาพ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้สูงอายุไทยภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ...

0

สัญญาณไฟจราจรสำหรับคนตาบอดสี

เดิมสัญญาณไฟจราจรใช้หลอดไส้ ซึ่งสว่างจากการให้ความร้อนแก่ไส้หลอดจนมีอุณหภูมิสูงและเปล่งแสงผ่านตัวกรองสีต่าง ๆ จนเห็นเป็นสีแดง เหลือง หรือเขียว หลอดไฟแบบนี้คนตาบอดสีสามารถแยกแยะสีได้จากความสว่างของแต่ละสีที่ไม่เท่ากัน ระยะหลังมีการเปลี่ยนหลอดไฟของสัญญาณไฟจราจรจากหลอดไส้มาเป็นหลอด LED มากขึ้น เนื่องจากประหยัดพลังงานและลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา แต่ปัญหาที่ตามมาคือคนตาบอดสีแยกแยะได้ลำบากเนื่องจากหลอด LED แสงสีเหลืองและสีแดงออกมามีความสว่างไม่ต่างกันมาก โดยเฉพาะเวลากลางคืนที่มองไม่เห็นตำแหน่งของหลอดไฟชัดเจน หรือเมื่อมองสัญญาณไฟจราจรจากระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหานี้ มหาวิทยาลัยคิวชูซันเกียวได้พัฒนาไฟสีแดงที่เมื่อคนตาบอดสีมองจะเห็นกากบาทอยู่ข้างใน ในขณะที่คนธรรมดายังคงเห็นเป็นไฟแดงปกติ นับเป็นการออกแบบที่คำนึงถึงทุกคน...

0

Living Street ถนนที่มีชีวิต

ตอนเราเป็นเด็ก หลาย ๆ คนคงเคยวิ่งเล่นกันบนถนนแถวบ้านหรือในซอย หรือกล่าวได้ว่าถนนนั้นถูกใช้ทั้งเพื่อสันทนาการและการสัญจร แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ปริมาณรถยนต์และระดับความเร็วที่เพิ่มขึ้นทำให้ถนนเหลือเพียงหน้าที่ในการเป็นทางสัญจรเท่านั้น แน่นอนว่าสำหรับถนนระหว่างเมืองนั้น หน้าที่หลักควรจะเป็นเพื่อการสัญจร แต่สำหรับถนนในเมือง ในตรอกซอกซอย บางทีก็อาจจะต้องย้อนกลับมาคิดดูอีกทีว่า ถนนตรงนั้นควรมีหน้าที่ทางสันทนาการควบคู่ไปกับหน้าที่ทางการสัญจรด้วยหรือไม่ แนวคิดถนนมีชีวิต จึงเป็นการออกแบบถนนเพื่อให้ถนนมีหน้าที่ทั้งทางสันทนาการและการสัญจร ถ้าอยู่ในย่านบ้านเรือน เด็ก ๆ ก็ออกมาเล่นหน้าบ้านได้ ไม่ต้องไปไหนไกล...

0

เครื่อง “I Walk” ผลงาน มธ. ช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก< I Walk机器 法政大学的作品 帮助复原半身不遂.>

ผศ.ดร.บรรยงค์ รุ่งเรืองด้วยบุญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกกว่า 500,000 คน ซึ่งล้วนต้องอาศัยการทำกายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติ ปัญหาคือการทำกายภาพบำบัดมีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องจากต้นทุนการนำเข้าเทคโนโลยีกายภาพจากต่างประเทศ ประกอบกับจำนวนนักกายภาพบำบัดมีเพียง 2,830 คน จากสถานพยาบาลเพียง 1,471 แห่ง...

0

Health Expo Thailand 2016 งานจัดแสดงด้านสุขภาพและความงาม 5-7 ส.ค. 59 ที่ไบเทค

Health Expo Thailand 2016 งานจัดแสดงด้านสุขภาพและความงาม จับเทรนด์การใช้ชิวิตคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพ เตรียมพบสินค้าและบริการ พร้อมกิจกรรม เสวนา เวิร์กช้อปจากกูรูด้านสุขภาพและความงามชั้นนำของเมืองไทย ตอบโจทย์ครบ..สุขภาพและความงามทุกช่วงวัย 5-7 ส.ค. 59 ที่ไบเทค Health Expo Thailand 2016 is...