Category: ปั๊มน้ำมัน

0

“สำรวจอารยสถาปัตย์ กับทีมฑูตไทยแอร์เอเชีย ณ ั๊มน้ำมัน ปตท.กลางดง ถ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา

“สำรวจอารยสถาปัตย์ กับทีมฑูตไทยแอร์เอเชีย ณ ั๊มน้ำมัน ปตท.กลางดง ถ.มิตรภาพ จ.นครราชสีมา ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

0

“สำรวจอารยสถาปัตย์ กับทีมฑูตไทยแอร์เอเชีย ณ ปตท.บ้านดู่ไต้

ฑูตน่าน สำรวจ ปตท.บ้านดู่ไต้ อารยสถาปัตย์ครบถ้วนครับ ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

0

“สำรวจอารยสถาปัตย์ กับทีมฑูตไทยแอร์เอเชีย ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทีมฑูตฯ จ.เชียงใหม่ได้ลงสำรวจสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งย้ายที่ทำการเดิมคือประตูเข้า ออก มช.แต่เนื่องจากพื้นที่เดิมคับแคบ และการจราจรที่หนาแน่น จึงย้ายมาที่ทำการใหม่ใกล้รพ.สัตว์เล็ก เลียบถนนคันคลองชลประทาน ซึ่งตามมาตรฐานของปั๊ม ปตท. ก็จะมีอารยสถาปัตย์ครบถ้วนและใช้ได้จริง คือที่จอดรถ ห้องน้ำ ทางลาด และป้ายสื่อสาร ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included”...

0

“สำรวจอารยสถาปัตย์ กับทีมฑูตไทยแอร์เอเชีย ณ สถานีบริการนำ้มันสหกรณ์จำกัด อ.พุนพิน

สถานีบริการนำ้มันสหกรณ์จำกัด ติดถนนสายเอเซีย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีป้าย มีที่จอดรถ มีห้องน้ำ มีทางลาด ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

0

“สำรวจอารยสถาปัตย์ กับทีมฑูตไทยแอร์เอเชีย ณ ปั้มน้ำมันเชลล์ ต. รัษฏา จ. ภูเก็ต

ปั้มน้ำมันเชลล์ ต. รัษฏา จ. ภูเก็ตจากการลงพื้นที่ได้พูดคุยกับ กัปตันปั้ม และแม่บ้านดูแลหอ้งน้ำเพื่อดูแลเรื่องยาเสพติด ปั้มนี้ มีทางลาด พร้อมราวจับ มีห้องน้ำคนพิการ มีที่จอดรถคนพิการ มีมิมาร์ท ไว้บริการลูกค้าแม่บ้านก็ชว่ยดูแลผู้สูงอายุ ตามนโยบายของปั้ม ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]

0

สำรวจอารยสถาปัตย์ กับทีมฑูตไทยแอร์เอเชีย ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์สาขาอำเภอสิงหนคร

ฑูตสงขลาลงสำรวจสถานีบริการน้ำมันเชลล์สาขาอำเภอสิงหนคร อารยสถาปัตย์ที่จอดรถยังไม่มีเราขอความร่วมมือให้สร้างจำนวน1คัน ทางลาดเข้าห้องน้ำสะดวกดี ร้านสะดวกซื้อพอเข้าได้ ห้องน้ำกว้างขวางใช้ได้ดี ป้ายสัญลักษณ์ยังไม่มี ท่านเจ้าของสาขาใจดีมากครับ ถ่ายรูปการทำงานของเราจะนำส่งไปเชลล์บริษัทใหญ่เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของเราอีกทางหนึ่ง ” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]