Category: FD Expo

0

14องค์กรมหาอำนาจ ร่วมออกบูธสุดอลังการในงาน มหกรรมอารยสถาปัตย์ Friendly Design Expo

14 องค์กรใหญ่ ได้เล็งเห็นคุณค่า และความสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน จึงได้เข้าร่วมรวมพลังจัดงาน THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2017: มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม 2560 ที่อิมแพค เมืองทองธานี ...

0

10 กระทรวงสำคัญ ร่วมออกบูธในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ Friendly Design EXPO สุดยิ่งใหญ่

10 กระทรวงใหญ่ ร่วมออกบูธในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ Friendly Design EXPO สุดยิ่งใหญ่ 10 กระทรวงสำคัญของชาติ ได้เล็งเห็นคุณค่า และความสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล และเมืองศูนย์กลางอารยสถาปัตย์แห่งประชาคมอาเซียน จึงได้เข้าร่วมรวมพลังจัดงาน THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2017: มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่...

0

FD EXPO มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ “10 สุดยอดองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2017”

FD EXPO มอบป้ายประกาศเกียรติคุณ “สุดยอดองค์กรส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2017” ในงาน THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2017 มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1-4 ธันวาคม พ.ศ.2560 ที่ฮอลล์ 1...

0

FD TALK: เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์-วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม-โยธิน ดำเนินชาญวนิชย์

อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2554 “งาน Friendly Design Expo มีการพัฒนาที่ดีขึ้นมาก ปีนี้รู้สึกคึกคักคึกครื้น มีความหลากหลาย มีฝรั่งชาวต่างชาติมาร่วมงานเยอะ คึกคักดี และมีสินค้ามากกว่าครั้งที่แล้ว ผมอยากให้คนไทยช่วยกันสนับสนุนและสร้างทำอารยสถาปัตย์ เพราะประเทศที่เจริญแล้วทั่วโลก ทั้งยุโรป...

0

FD TALK: วีรศักดิ์ โควสุรัตน์-กิตติศักดิ์ กลับดี-ชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์

วีรศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา “หนึ่งในนโยบายสำคัญของกระทรวงฯคือ การกำหนดให้แหล่งท่องเที่ยวจะต้องมีอารยสถาปัตย์ มี Friendly Design มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทั้งมวล โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก จะต้องสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว และบริการต่างๆโดยสะดวก ปลอดภัย ได้มากขึ้น” นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี...