Category: FD Expo

0

Bangkok : Friendly Design City for All มาร่วมกันทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ด้วยการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย

Bangkok : Friendly Design City for All มาร่วมกันทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ด้วยการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สีสันแห่งสายน้ำ เจ้าพระยาเพื่อคนทั้งมวล กิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล Thailand Tourism for All  นำโดย รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา คุณวีระศักดิ์...

0

FD GUARANTEE รับรองคุณภาพ สินค้าดี นวัตกรรมดี สถานที่ดี มีความเป็นมิตรกับคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เพื่อคนทั้งมวล โดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

สติ๊กเกอร์เครื่องหมาย FD GUARANTEE รับรองคุณภาพ สถานที่ดี สินค้าดี ผลิตภัณฑ์ดี นวัตกรรมดี เทคโนโลยีดี บริการดี ออกแบบดี มี Friendly Design มีความเป็นมิตรกับคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงวัย ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น สามารถใช้งานได้...

0

กสิกรไทยล้ำหน้าอีกครั้ง ออก K PLUS Beacon ให้ผู้บกพร่องทางการเห็นทำธุรกรรมผ่านมือถือได้เป็นครั้งแรก เปิดรับ 300 อาสาสมัครลองใช้งาน ก่อนเปิดใช้จริงปีหน้า

กสิกรไทยล้ำหน้าอีกครั้ง ออก K PLUS Beacon ให้ผู้บกพร่องทางการเห็นทำธุรกรรมผ่านมือถือได้เป็นครั้งแรก เปิดรับ 300 อาสาสมัครลองใช้งาน ก่อนเปิดใช้จริงปีหน้า         ธนาคารกสิกรไทย เปิดประวัติศาสตร์ยุคใหม่ ออก K PLUS Beacon...

0

นวัตกรรม Friendly Design สุขภัณฑ์น่าใช้สำหรับผู้สูงวัย

นวัตกรรม Friendly Design สุขภัณฑ์น่าใช้สำหรับผู้สูง เทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันทำให้คนอายุยืนยาวกว่าอดีตที่ผ่านมา ส่งผลให้จำนวนประชากรสูงอายุมีสัดส่วนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่า ในปี 2568 เมืองไทยจะก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ” (Aged Society) ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงได้รับการคิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการภายใต้พื้นฐานการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัย หรือ Friendly Design หรือการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal...