Category: FD Expo Album

0

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ เยี่ยมชมบูธ กสิกรไทย ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018

          คุณสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมบูธ กสิกรไทย ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2561...

0

อพท. รับประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2562

          วันที่ 1 ธ.ค. 2561 คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) รับมอบประกาศเกียรติคุณ โครงการส่งเสริมอารยสถาปัตย์แห่งปี 2562 จากคุณชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ด้วย...

0

อพท. เปิดตัวโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของคนทั้งมวล” (Tourism for All)

         เมื่อวันวันที่ 1 ธันวาคม 2561 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นำโดย คุณทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ รักษาการผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีคิกออฟ เปิดตัวโครงการ “ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในภาคตะวันออก เพื่อรองรับการท่องเที่ยวของคนทั้งมวล” (Tourism for...

0

หอการค้าไทย-จีน บริจาคขาเทียมให้ผู้พิการ 40 คน ในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯปีที่ 3

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3  นายจิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี ประธานหอการค้าไทย-จีน ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานอารยสถาปัตย์ฯ ครั้งที่ 3...

0

กระทรวงมหาดไทย มอบรางวัล Friendly design Awards 2018 ประกาศเกียรติคุณยกย่อง 14 สถานที่อารยสถาปัตย์ดีเด่น ประจำปี 2561

   กระทรวงมหาดไทย มอบรางวัล Friendly design Awards 2018 ประกาศเกียรติคุณยกย่อง 14 สถานที่อารยสถาปัตย์ดีเด่น ประจำปี 2561       นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานคิกออฟ “Friendly...

0

กระทรวงมหาดไทย จัดแสดงผลงาน Friendly Design อารยสถาปัตย์เพื่อสังคมและคนทั้งมวล ในงาน FD Expo 2018

กระทรวงมหาดไทย จัดแสดงผลงาน Friendly Design อารยสถาปัตย์เพื่อสังคมและคนทั้งมวล ในงาน FD Expo 2018 กระทรวงมหาดไทย บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล...