Thailand Friendly Design EXPO : เว็บไซต์อารยสถาปัตย์แห่งแรกของไทย และอาเซียน 博客

0

(Thai) ยิ่งใหญ่ จัดเต็ม Thailand Friendly Design Expo 2018 มหกรรมสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3 รวมพลังเครือข่ายมหามิตร FD ทั่วโลก รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิคนพิการ ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

对不起,此内容只适用于Thai。

0

(Thai) ปตท.ส่งเสริมอารยสถาปัตย์เพื่อสังคมและคนทั้งมวล ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 3 Thailand Friendly Design Expo 2018

对不起,此内容只适用于Thai。

0

(Thai) นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ขอเชิญชวนนักธุรกิจ นักบริหาร นักวิชาการ พี่น้องประชาชน และเยาวชน นักเรียน นักศึกษา มาเที่ยวชมงาน FD Expo 2018 กันนะครับ

对不起,此内容只适用于Thai。

0

(Thai) มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ร่วมกับผู้พิการ จัดโครงการ “ปั่นไปไม่ทิ้งกัน” สร้างสรรค์และพัฒนาสังคมหาทุนสนับสนุนการก่อสร้าง “ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน” ณ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

对不起,此内容只适用于Thai。