Daily Archive: มีนาคม 7, 2018

0

18 องค์กรร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All)

18 องค์กรร่วมลงนาม MOU ขับเคลื่อนเมืองพัทยาสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) พิธีลงนาม MOU บันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์เมืองพัทยา และเปิดโครงการเมืองต้นแบบ “พัทยา Tourism for All” จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา...