Daily Archive: มิถุนายน 12, 2018

0

สำรวจอารยสถาปัตย์ กับมนุษย์๋ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย 3 จังหวัด คือ ภูเก็ต-กรุงเทพ-กาฬสินธุ์

ทีมมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย จ.ภูเก็ต สำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) สำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ คนที่ใช้รถเข็น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย     ในการเข้าถึงสถานที่ และบริการต่างๆได้ อย่างเสมอภาคเท่าเทียม ณ โฮมโปร สาขาบ้านพร จ.ภูเก็ต เริ่มจากทีมมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย จ.ภูเก็ต...