Daily Archive: มิถุนายน 13, 2018

0

มนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย จังหวัดบุรีรัมย์-เพชรบุรี ลงพื้นที่รณรงค์ และสำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Campaign) เสริมสร้างความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ คนที่ใช้รถเข็น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก

ทีมมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย จังหวัดบุรีรีรัมย์ ลงพื้นที่สำรวจอารยสถาปัตย์ ที่ “เพลาเพลิน บูติก รีสอร์ท แอดแวนเจอร์ แอนด์ แคมป์” อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ (สำรวจการเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) เพลาเพลินฯเป็นรีสอร์ท,โรงแรม,สวนดอกไม้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ให้ความสำคัญกับ “อารยสถาปัตย์” หรือ Friendly...