Daily Archive: กรกฎาคม 6, 2018

0

อพท. ร่วมกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เชิญชวนผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ TOURISM FOR ALL การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

          ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล : Thailand Tourism for All” รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ และเสริมสร้างความสะดวก ทันสมัย...

0

รมว.คมนาคม “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” นำทัพ จัดเต็ม Friendly Design ขนส่งมวลชนไทยเพื่อคนทั้งมวล เตรียมพร้อม จัดแสดงแสนยานุภาพคมนาคมยุค ไทยแลนด์ 4.0 ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 ครั้งที่3

รมว.คมนาคม “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” นำทัพ จัดเต็มFriendly Design ขนส่งมวลชนไทยเพื่อคนทั้งมวลเตรียมพร้อม จัดแสดงแสนยานุภาพคมนาคมยุคไทยแลนด์ 4.0 ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 รองรับสังคมผู้สูงวัย...