Daily Archive: กันยายน 7, 2018

0

มนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์-ไทยแอร์เอเชีย 2จังหวัด เพชรบุรีและชลบุรี ได้ลงพื้นที่รณรงค์ และสำรวจอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Campaign) เสริมสร้างความสะดวก ปลอดภัย ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ คนที่ใช้รถเข็น และครอบครัวที่มีเด็กเล็ก

จังหวัดนครราชสีมา สำรวจอารยสถาปัตย์ที่ “ โครงการชั่งหัวมัน ” โครงการชั่งหัวมัน สร้างงานราษฎรในพื้นที่ “…คนที่ไปดูก็เห็นได้ว่า เริ่มต้นด้วยไม่มีอะไรเลย แต่ว่าต่อมาภายในวันเดียว ทุกคนในท้องที่นั้น ก็เข้าใจว่าต้องช่วยกัน และยิ่งในสมัยนี้ในระยะนี้เราต้องร่วมมือกันทำ เพราะว่าถ้าไม่มีการร่วมมือกัน ก็ไม่ก้าวหน้า ไม่มีความก้าวหน้า ฉะนั้นการที่ท่านได้ทำแล้วมีความก้าวหน้านี้เป็นสิ่งที่ดีมาก หลักการก็อยู่ที่ทุกคนต้องช่วยกันเสียสละ เพื่อให้กิจการในท้องที่ก้าวหน้าไปด้วยดี ก้าวหน้าได้อย่างไร ก็ด้วยการช่วยเหลือกัน...

0

ททท. ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดทริป “เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All @Kanchanaburi”

ททท. ร่วมกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดทริป “เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Tourism for All @Kanchanaburi” ในวันที่8-9 กันยายน 2561  Tourism for All @Kanchanaburi        ...

0

แต่งหน้าด้วยเท้า ก้าวไปด้วยหัวใจแกร่ง บุญธิดา ชินวงษ์ กฤษนะทัวร์ยกล้อ (2) สถานีข่าวเนชั่น 13-8-61

แต่งหน้าด้วยเท้า ก้าวไปด้วยหัวใจแกร่ง บุญธิดา ชินวงษ์ กฤษนะทัวร์ยกล้อ (2) สถานีข่าวเนชั่น 13-8-61

0

แต่งหน้าด้วยเท้า ก้าวไปด้วยหัวใจแกร่ง บุญธิดา ชินวงษ์ กฤษนะทัวร์ยกล้อ (1) สถานีข่าวเนชั่น 13-8-61

แต่งหน้าด้วยเท้า ก้าวไปด้วยหัวใจแกร่ง บุญธิดา ชินวงษ์ กฤษนะทัวร์ยกล้อ(1) สถานีข่าวเนชั่น 13-8-61