Daily Archive: กุมภาพันธ์ 6, 2019

0

[รวมไฮไลท์] 🎉สีสันบรรยากาศงาน “Thailand Friendly Design Expo2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพครั้งที่3”

มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่3 หรือ “Thailand Friendly Design Expo 2018” 🎉🎊ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่3 ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ และการสนับสนุนจากหลายภาคส่วน เพื่อเป้าหมายในการรวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็น “เมืองอารยสถาปัตย์” ที่คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย...