พิธีลงนาม MOU และคิกออฟ “ชุมชนต้นแบบ เชียงใหม่เมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” โดย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่บ่อน้ำพุร้อน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

You may also like...

Leave a Reply