รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม “วีระ โรจน์พจนรัตน์” นำทัพกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมขับเคลื่อนงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3 Thailand Friendly Design Expo 2018

You may also like...

Leave a Reply