ททท.พาคณะสื่อมวลชนเที่ยวจุดไฮไลท์เด็ดแห่งเบตง ยะลา “ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง” นายซูไฮมี มีนา ผู้ช่วยพนักงานพัฒนาชุมชน อบต. เผยจะมีการปรับปรุงให้มี Friendly Design สำหรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

You may also like...

Leave a Reply