Tagged: วีลแชร์

0

วีลแชร์อเนกประสงค์

IG วีลแชร์อเนกประสงค์ แคบลง พับได้ ปรับเป็นส้วมได้ ใครสนใจ ตาม Follow กันได้เลยจ้า ที่ http://instagram.com/goseatara

0

บ้านอารยสถาปัตย์สำหรับคนพิการ ตอนที่ 3 [การออกแบบพื้น]

การออกแบบพื้น ลักษณะควรเป็นแนวตรง ลักษณะผิวมีความแข็ง, เรียบและฝืด หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนระดับและควรระบายน้ำได้ดี ราวกันตก ควรสูงไม่น้อยกว่า 1.11ม. เนื่องจากเป็นตำแหน่งที่สูงกว่าครึ่งนึงของร่างกายเล็กน้อย และควรทำขอบกั้นที่พื้นสูงอย่างน้อย 0.10 ม.(10 ซม.) เพื่อป้องกันการไถลตกของรถเข็น ทางเข้าและประตู  – สำหรับคนตาบอด ควรมีขนาดความกว้างพอสมควร เพื่อให้เดินผ่านได้สะดวก และไม่ควรยกพื้นต่างระดับ หากจำเป็นควรทำเป็นทางลาดเอียงเพื่อป้องกันการสะดุดหกล้ม – สำหรับคนนั่งรถเข็น...

0

สำรวจห้องน้ำที่วัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม

ห้องน้ำที่วัดไร่ขิง ยังไม่มีป้ายสัญลักษณ์วีลแชร์หน้าห้องน้ำ ทางเข้ามีทางลาดขึ้นไป หน้าห้องน้ำมีป้ายสัญลักษณ์ แต่ผู้ใช้วีลแชร์ไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากห้องน้ำแคบมาก ๆ

0

อารยสถาปัตย์ @ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ

สรุปผลการสำรวจอารยสถาปัตย์ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ ณ วันที่ 22 ก.พ.2558 ได้คะแนน 6 เต็ม 10 ดังนี้ 1. โดยรวมอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ มนุษย์ล้อพอมาได้ แต่ยังไปไม่ได้ทั่วทุกจุด 2. ห้องน้ำยังต้องปรับปรุง รถเข็นยังเข้าไม่สะดวก...

0

การกำจัดสิ่งกีดขวางต่างจากอารยสถาปัตย์อย่างไร?

     การกำจัดสิ่งกีดขวาง หรือการสร้างสภาพแวดล้อมปลอดสิ่งกีดขวางทางกายภาพ ต่างจากอารยสถาปัตย์ตรงที่ การกำจัดสิ่งกีดขวางนั้นแก้ไขสิ่งที่มีอยู่แล้ว ในขณะที่อารยสถาปัตย์นั้นเน้นการออกแบบให้ทุกคนใช้ได้ตั้งแต่ต้น      การกำจัดสิ่งกีดขวางบางครั้งจึงเป็นแก้การปัญหาเฉพาะจุด ทำเพื่อคนเฉพาะกลุ่ม เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ และมีค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง บางครั้งด้วยข้อจำกัดหลาย ๆ ด้าน ทำให้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนอยู่ไกล ทำให้คนใช้ต้องเดินอ้อม...