Tagged: Design

0

โรงเรียนบ้านขุนห้วยแม่ท้อ จ.ตาก

     วันนี้ UD Thailand ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการ จ.ตาก ท่านสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ  ที่ส่งภาพมาจากบนยอดดอยถิ่นทุรกันดาน ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด จ.ตาก ห่างจากอ. แม่สอด 90 กม. และห่างจากตัวเมือง 176 กม....

0

ทางลาดระหว่างทางเท้ากับถนนควรชันเท่าไหร่?

     เพื่อให้คนเดินได้สะดวก ระหว่างทางเท้ากับทางม้าลายจึงควรทำเป็นทางลาดเพื่อผู้สูงอายุเดินได้ง่าย ไม่สะดุดหกล้ม ผู้ใช้วีลแชร์ก็สามารถเข็นขึ้นลงทางเท้าได้ด้วยตัวเอง ในประเทศญี่ปุ่นกำหนดให้ทางลาดต้องมีความชันน้อยกว่า 5% (ถ้าไม่ได้จริง ๆ ยกเว้นให้น้อยกว่า 8%) ตัวเลข 5% นี้เป็นสัดส่วนระหว่างระยะทางแนวตั้งต่อแนวราบ ถ้าเราเคลื่อนที่ไปในแนวราบ 100 เซนติเมตร จะสูงขึ้นในแนวตั้ง 5...

0

ตัวอย่างการติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัส

     การติดตั้งพื้นผิวต่างสัมผัสนั้นมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศ เนื่องจากการติดตั้งที่ไม่เป็นไปในทางเดียวกันอาจทำให้ผู้พิการทางสายตาสับสน แปลความหมายผิด ซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุได้ ที่สำคัญคือผู้พิการทางสายตาซึ่งเป็นผู้ใช้โดยตรงมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานด้วย ตัวอย่างมาตรฐานเช่น      – พื้นผิวต่างสัมผัสแบบเตือนอยู่ห่างจากสิ่งกีดขวาง (ถนน ทางข้าม ทางต่างระดับ ฯลฯ) ประมาณ 30 เซนติเมตร ไม่ไกลไปและไม่ใกล้เกินไป...

0

ตัวอย่างอารยสถาปัตย์จากสิงคโปร์

     ตัวอย่างอารยสถาปัตย์จากสิงคโปร์ การออกแบบเพื่อมวลชนสำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย เพื่อใช้ชวิตได้อย่างปกติในสังคม ขอบคุณภาพจาก: http://www.straitstimes.com/breaking-news/singapore/story/new-code-improve-access-families-elderly-and-the-disabled-20130830

0

Sydney Non Step City!

     Sydney เป็นเมืองที่มีการออกแบบก้าวหน้า ทันสมัย เป็น Non Step City เมืองไร้บันได ที่มีทั้งความสวยงาม สะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้ทุกคน อีกแห่งหนึ่งในโลก เมืองไทยต้องทำให้ได้แบบนี้      ถ้าเราออกแบบบ้านเมือง และตึกอาคารให้เป็นแบบ Non...

0

Arayasatapat Meeting at Krabi

     Arayasatapat Meeting at Krabi การประชุมเพิ่อการขับเคลื่อน และพัฒนาอารยสถาปัตย์ ที่ศาลากลาง จ.กระบี่ โดยคณะผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรีกระบี่ หอการค้า สภาอุตสาหกรรมฯ ฑูตอารยสถาปัตย์ ทีมอารยสถาปัตย์สายการบินไทยแอร์เอเชีย ร่วมกับตัวแทนหน่วยราชการ เอกชน และชาวบ้าน ชมรมผู้สูงอายุ และผู้พิการ...