Thailand Friendly Design EXPO : เว็บไซต์อารยสถาปัตย์แห่งแรกของไทย และอาเซียน Blog

0

อพท. ร่วมกับ มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เชิญชวนผู้สนใจร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ TOURISM FOR ALL การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

          ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว และท่านที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม Workshop เรื่อง “การขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล : Thailand Tourism for All” รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ และเสริมสร้างความสะดวก ทันสมัย...

0

รมว.คมนาคม “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” นำทัพ จัดเต็ม Friendly Design ขนส่งมวลชนไทยเพื่อคนทั้งมวล เตรียมพร้อม จัดแสดงแสนยานุภาพคมนาคมยุค ไทยแลนด์ 4.0 ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 ครั้งที่3

รมว.คมนาคม “อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” นำทัพ จัดเต็มFriendly Design ขนส่งมวลชนไทยเพื่อคนทั้งมวลเตรียมพร้อม จัดแสดงแสนยานุภาพคมนาคมยุคไทยแลนด์ 4.0 ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพ เพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3 รองรับสังคมผู้สูงวัย...

0

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม “วีระ โรจน์พจนรัตน์” นำทัพกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมขับเคลื่อนงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3 Thailand Friendly Design Expo 2018

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม “วีระ โรจน์พจนรัตน์” นำทัพกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมขับเคลื่อนงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ปีที่ 3 Thailand Friendly Design Expo 2018 รวมพลังประเทศไทย รองรับสังคมผู้ สูงวัย...

0

พิธีลงนาม MOU และคิกออฟ “ชุมชนต้นแบบ เชียงใหม่เมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” โดย พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่บ่อน้ำพุร้อน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

พิธีลงนามและคิกออฟ “ชุมชนต้นแบบ เชียงใหม่เมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” โดย พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุย์ พม. จับมือภาคีเครือข่ายด้านคนพิการ ร่วมพัฒนาเมืองสู่ “ชุมชนต้นแบบเชียงใหม่ เมืองมรดกโลก เมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” (28 มิ.ย. 61)...

0

ทางลาดโดดเด่นด้านหน้า “แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์” (JAS URBAN SRINAKARIN) สถานที่ดี มีอารยสถาปัตย์สำหรับคนทุกวัย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศชาติ

“แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์” (JAS URBAN SRINAKARIN) ห้างใหม่ ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย มีอารยสถาปัตย์สำหรับคนทุกวัย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศชาติ วันนี้แอดมินมีโอกาสได้มาเที่ยวชมคอมมูนิตี้มอลล์น้องใหม่ “แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์” (JAS URBAN SRINAKARIN) พื้นที่กว่า 11...

0

Bangkok : Friendly Design City for All มาร่วมกันทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ด้วยการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย

Bangkok : Friendly Design City for All มาร่วมกันทำให้กรุงเทพฯเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ด้วยการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สีสันแห่งสายน้ำ เจ้าพระยาเพื่อคนทั้งมวล กิจกรรมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยเพื่อคนทั้งมวล Thailand Tourism for All  นำโดย รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา คุณวีระศักดิ์...

0

FD GUARANTEE รับรองคุณภาพ สินค้าดี นวัตกรรมดี สถานที่ดี มีความเป็นมิตรกับคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เพื่อคนทั้งมวล โดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

สติ๊กเกอร์เครื่องหมาย FD GUARANTEE รับรองคุณภาพ สถานที่ดี สินค้าดี ผลิตภัณฑ์ดี นวัตกรรมดี เทคโนโลยีดี บริการดี ออกแบบดี มี Friendly Design มีความเป็นมิตรกับคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงวัย ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น สามารถใช้งานได้...

0

Friendly Design “เมืองแสนสุข” บางแสน จ.ชลบุรี

         โครงการที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น Smart Healthcare เป็นโครงการนำร่องที่เกิดขึ้น ณ เทศบาลตำบลแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยทางเทศบาลจับมือกับ Dell, Intel และศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ (ICIC) จากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาใช้ในการดูแลผู้สูงวัย รวมทั้งผู้ป่วยตามครัวเรือนต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลแสนสุข...

0

ความมุ่งหมายของ “อารยสถาปัตย์” (Friendly Design)

ความมุ่งหมายของ “อารยสถาปัตย์” (Friendly Design)         “อารยสถาปัตย์” คือ หลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design)         “อารยสถาปัตย์” มาจากการนำคำ 2...