ICON SIAM

“ไอคอนสยาม” ร่วมขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ด้วยสุดยอดท่าเรืออารยสถาปัตย์ ที่สะดวก ปลอดภัย ทันสมัย ถูกใจคนทุกวัย

อภิมหาโครงการยักษ์ใหญ่ “ไอคอนสยาม” บนเนื้อที่ 50 ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านคลองสานฝั่งธนฯ ความยิ่งใหญ่ของไอคอนสยาม ไม่ได้มีแค่ความเป็นศูนย์กลางในหลายๆด้าน หรือสถานที่ที่สวยงามอลังการริมแม่น้ำเจ้าพระยาเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการออกแบบอารยสถาปัตย์ที่ดูแลใส่ใจคนทุกวัย และทุกสุขภาพร่างกาย ให้สามารถเข้าถึงสถานที่อันน่าภาคภูมิใจของคนไทยแห่งนี้ได้ โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย และเสมอภาคเท่าเทียม สมกับเป้าหมายในการเป็น “เมืองแห่งความรุ่งโรจน์อันเป็นนิรันดร์”

คณะมนุษย์ล้อทูตอารยสถาปัตย์ ได้มีโอกาสไปเที่ยวชมและสำรวจอารยสถาปัตย์ หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้สุขภาพไม่แข็งแรง ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น ซึ่งทางไอคอนสยามได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้มีการวางแผนและออกแบบอารยสถาปัตย์เอาไว้ตั้งแต่แรกเริ่มโครงการ

โดยทุกจุดทุกที่ ทั้งภายในและภายนอกของบริเวณโครงการ จะต้องมีอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ให้กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการพิเศษ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย ในเบื้องต้น

นอกจาก ทางลาด ห้องน้ำ และที่จอดรถสำหรับกลุ่มคนพิเศษแล้ว จุดไฮไลท์อีกอย่างของไอค่อนสยาม คือ ท่าเรือที่ใช้รับส่งผู้โดยสาร หรือกลุ่มลูกค้า และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาไอค่อนสยามทางน้ำ คือ ท่าเรือไอค่อนสยาม ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนทั้งมวล
ก็ต้องขอขอบคุณ คุณชฏาทิพย์ จูตระกูล ซีอีโอหญิงแม่ทัพใหญ่แห่ง บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด 1 ในผู้บริหารโครงการไอคอนสยาม ที่ได้ทุ่มเทเอาใจใส่และดูแลในเรื่องการออกแบบอารยสถาปัตย์มาตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ เพื่อหวังให้สถานที่แห่งนี้มีความเป็นมิตรกับคนทุกวัย เพื่อคนทั้งมวล