Toyota

ผู้อยู่เบื้องหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมคุณภาพ

คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสังคมคุณภาพ โดยเฉพาะการคิดริเริ่มดำเนินการเพื่อช่วยเหลือโลกด้วยการสร้างแนวคิด และผลักดันให้เกิดเเนวคิดการก่อสร้างที่เน้นการใช้พลังงาน และทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ

ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2018 หรือ มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่3 เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนจาก คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ เป็นอย่างดี ด้วยความมุ่งหวังในการจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม และการออกแบบเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และผู้ที่ใช้รถเข็น อีกทั้งยังเป็นการรณรงค์ ส่งเสริม และกระตุ้นให้สังคมไทย และอาเซียน ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการออกแบบ และสร้าง “อารยสถาปัตย์” สำหรับคนทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย เพื่อให้สังคมไทยในทุกภาคส่วน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของ Friendly Design ด้วยความเข้าใจ การจัดงานจึงต้องสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปสนใจอยากเข้าร่วมชมงาน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องดูแลบริบาลผู้อื่น ภายในงานจึงต้องอัดแน่นไปด้วยความรู้หลากหลายข้อมูลใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Friendly Design และผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อคนทุกเพศทุกวัย

“ปัจจุบันเรื่อง Friendly Design เป็นสิ่งที่สำคัญกับประเทศไทยอย่างยิ่ง เป็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจและสร้างความพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย และมีบทบาทอย่างยิ่งในการรับใช้สังคมไทย การจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่3 ผมคิดว่าเรามาถูกทางแล้ว เพราะ Friendly Design นอกจากจะรบใช้คนพิการให้ได้รับความสะดวกปลอดภัยแล้ว ยังรับใช้ผู้สูงอายุที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วย” คุณนินนาท กล่าว