top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

กฤษนะทัวร์ยกล้อ เดินทางมาที่นันทบุรี ศรีนครน่าน

เมิ่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เพื่อมาบรรยาพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ให้แก่บรรดาผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ต จ.น่าน โดยมีเป้าหมายในการรวมพลังขับเคลื่อน จ.น่าน ให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Nan Tourism for All) หลังจากที่ได้คิกออฟเปิดตัว 20 จังหวัดนำร่องขับเคลื่อนธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 กันไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

พร้อมมอบคู่มือการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Guide Book) ให้เพื่อใช้เป็นแนวทางการปรับปรุงสถานที่ให้พร้อมรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชืงสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

コメント


bottom of page