top of page
  • รูปภาพนักเขียนceewiwxoxo

กฤษนะทัวร์ยกล้อ และคณะ 5 ดอกเตอร์ ม.นเรศวร เดินทางมาถึงงาน ITB Berlin 2023 แล้ว

“กฤษนะ ทัวร์ยกล้อ” และคณะ 5 ดอกเตอร์ ม.นเรศวร ทีมวิจัยใช้งานได้จริง โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เดินทางมาร่วมงาน ITB Berlin 2023 มหกรรมส่งเสริมการขายและการตลาดการท่องเที่ยวนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ ประเทศเยอรมนีดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น

ความคิดเห็น


bottom of page