top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

"ชัชชาติ ก็มา !!"


ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตัวเต็งผู้สมัครผู้ว่า กทม. เดินทางมาเยี่ยมชมงาน เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับงานอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในงานเอ็กซ์โปวิถีปกติใหม่ “Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5" ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา งานมีถึงวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น รีบมาเที่ยวชมกันนะครับ !!
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page