top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

ฑูตอารยสถาปัตย์ร่วมสร้างสรรค์พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

เครือข่ายทูตอารยสถาปัตย์ (Friendly Design Ambassadors) กำลังขยายกองกำลังมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งฝ่ายบู๊ และฝ่ายบุ๋น และเรายังพร้อมเปิดรับคนเก่ง คนดี มีจิตอาสา มีฝีมือ มีความรู้ความสามารถ เข้ามาร่วมงานอีกเป็นจำนวนมาก โดยการสนับสนุนของบริษัทชั้นนำระดับชาติ เช่น สายการบินไทยแอร์เอเชีย ปตท. โออาร์ และ เอสซีจี เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อการรวมพลังขับเคลื่อนประเทศไทย ไปสู่เป้าหมายเมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ภายใต้แนวคิดที่ว่า "คนพิการไม่มี มีแต่ปัญหาสภาพแวดล้อมพิการ" โดยนำหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่มวัย ทุกสภาพร่างกาย เพื่อคนทั้งมวล (Friendly Design for All) มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาตึกอาคาร สถานที่ แหล่งท่องเที่ยว โรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร จุดแวะพัก สถาบันการศึกษา วัด ศาสนสถาน ระบบขนส่งมวลชน และบริการสาธารณะต่างๆ ให้มีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ทางลาด ที่จอดรถ ห้องสุขา ฯลฯ ที่พร้อมรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมของผู้พิการและมนุษย์ล้อ ตามแนวทางสากลว่าด้วยการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

อักทั้ง เตรียมพร้อมขับเคลื่อนงานใหญ่สำคัญที่มารอเราอยู่เบื้องหน้า ซึ่งเป็นงานที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการยกระดับภาพลักษณ์และบทบาทคนพิการไทยในเวทีสากลครั้งประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และของโลก คือ

(1) โครงการปรับปรุงพัฒนาอารยสถาปัตย์ในแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ เพื่อรองรับ Tourism for All ตามคำประกาศของท่านรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในงาน FD Expo 2022 ที่ผ่านมา

(2) โครงการฝึกอาชีพ และสร้างงานให้มนุษย์ล้อ ยกระดับคนพิการประเภทต่างๆ โดยการพัฒนาศักยภาพ สร้างโอกาส ในการทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยว ในจังหวัดต่างๆ เพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลที่จะทวีความคึกคักเห็นผลมากขึ้นนับจากนี้ไป

(3) การขยายเครือข่ายงานขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์สู่ประชาคมอาเซียน 10 ชาติ โดยจะเริ่มอย่างเป็นทางการในปีหน้า 2566 รวมถึงการจัดงาน อาเซียน เฟรนด์ลี่ ดีไซน์ เอ็กซ์โป 2024 ซึ่งต้องการกำลังคนพิการ และไม่พิการที่มีทักษะความเชี่ยวชาญด้านงานต่างประเทศอีกเป็นจำนวนมาก

(4) จัดงานเทศกาลวีลแชร์เดย์ (Wheelchair Festival) เชิญชวนเครือข่ายมนุษย์ล้อนานาชาติจากทั่วโลก มาร่วมรณรงค์ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาค และอารยสถาปัตย์ในระดับนานาชาติ ในงาน FD Expo 2023 ที่ประเทศไทย

(5) ภารกิจหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทย สู่เป้าหมายเมืองอารยสถาปัตย์ และเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล โดยปีนี้ เน้นไปที่ 10+10 จังหวัดนำร่อง และขยายไปทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทยในที่สุด

ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ความชำนาญ และความสามารถ รวมถึงความรักความสามัคคี ความมีจิตอาสา และความตั้งใจดีต่อสังคมและชาติบ้านเมืองของทูตอารยสถาปัตย์ทุกคน ทุกจังหวัด ทุกภาค จึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นมากในการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญทั้ง 5 ข้อนี้ไปสู่เป้หมายให้สำเร็จลุล่วงได้

จึงขอให้พวกเราทุกคน ทั้งที่เข้ามาแล้ว และที่กำลังจะเข้ามา ได้พร้อมใจกันรวมพลังสู้ๆ ร่วมกันฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันให้ได้ เพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ในยุคสมัยของพวกเรา คือ ร่วมกันพัฒนาประเทศให้มีชื่อเสียงเกรียงไกรในฐานะเมืองอารยสถาปัตย์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล นะครับ

ด้วยรักและปรารถณาดี

จาก นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ประธานจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล Thailand Friendly Design & Tourism for All Expo
ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page