top of page

👵👴ถูกใจวัยเก๋า ! ก.คมนาคม ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ยกระดับระบบขนส่งมวลชน บริการเพื่อคนทั้งมวล🚗🚙🚌🚛กระทรวงคมนาคม โดย กรมการขนส่งทางบก และ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้เข้าร่วมออกบูธจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวล ตามนโยบายของรัฐบาลในการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม และพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อให้คนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และมนุษย์ล้อ หรือคนที่ใช้รถเข็น สามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการได้ โดยสะดวก และปลอดภัย ภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ฮอลล์ 101 ไบเทค-บางนาผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม “เสกสม อัครพันธุ์” รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวในการคิกออฟระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวล ในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 ว่า กระทรวงคมนาคมมีวิสัยทัศน์พัฒนาระบบขนส่งอย่างบูรณาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน โดยกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ ผู้สูงอายุ เด็ก และประชาชน ให้มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล สอดคล้องกับหลักการอารยสถาปัตย์ หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล


“กระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดให้ระบบขนส่งมวลชน บริการขนส่งสาธารณะ ยานพาหนะ ตึกอาคาร สถานที่ สถานีขนส่ง ต้องจัดให้มีอารยสถาปัตย์ หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่สามารถรองรับการใช้งานของผู้พิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัว ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ใช้บริการขนส่งสาธารณะได้ โดยสะดวก และปลอดภัย” โฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ซึ่งสามารถสื่อสาร และสร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงขับเคลื่อนการยกระดับมาตรฐานระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวลได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การดำเนินการสร้างความปลอดภัย ถูกขับเคลื่อนด้วยหน่วยงาน และเครือข่ายอย่างมีพลังเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการ และคนทุกเพศ ทุกวัย สามารถดำรงชีวิตประจำวันได้เหมือนบุคคลทั่วไปภายในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ได้มีการจัดแสดงนวัตกรรมยานยนต์ที่มีเฟรนด์ลี่ดีไซน์หลายอย่าง ทั้งจากภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น รถไฮลิฟต์สำหรับให้บริการผู้โดยสารเครื่องบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย ซึ่งผลิตโดย บมจ.ช.ทวี, รถยนต์ติดตั้งเก้าอี้ไฟฟ้าสำหรับผู้สูงอายุ จากค่ายโตโยต้า, รถทัวร์อารยสถาปัตย์ จากสยามนิชขิน รถตู้ติดตั้งเก้าอี้วีลแชร์ขึ้นลงรถยนต์อัตโนมัติ, รถตุ๊กตุ๊ก พลังงานไฟฟ้า มีทางลาดให้บริการมนุษย์ล้อได้ และรถบ้านสำหรับกลุ่มครอบครัว โดย เบนซ์ทองหล่อ เป็นต้นดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Opmerkingen


bottom of page