top of page

ธนกร วังบุญคงชนะ ตัวแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน FD EXPO 2022 ครั้งที่6

นายกรัฐมนตรีมอบหมายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธนกร วังบุญคงชนะ) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6” ณ ฮอลล์ 102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค - บางนา กรุงเทพฯ วันที่ 15 ธันวาคม 2565ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page