top of page
  • รูปภาพนักเขียนceewiwxoxo

ม.ธรรมศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์ฯ จัดกิจกรรม "ฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่4


เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (17 สิงหาคม 2565) รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานกิจกรรม "ฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ ครั้งที่ 4" พร้อมด้วย รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ และ ดร.อรุณี ลิ้มมณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านกายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี นายกฤษนะ ละไล ประธานฑูตอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และ ผู้จัดงาน Thailand Friendly Design Expo เป็นผู้ดำเนินรายการ และบรรยายพิเศษ ณ อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ 3 (SC3) มธ.ศูนย์รังสิต


กิจกรรมฑูตอารยสถาปัตย์พบเมล็ดพันธุ์ใหม่ในครั้งนี้ นอกจากจะให้ความรู้เกี่ยวกับอารยสถาปัตย์ รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมธุรกิจเพื่อสุขภาพ และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) แล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน


และได้เชิญชวนนักศึกษา ทั้งหญิงแท้และหญิงเทียม พิการและไม่พิการ เข้าประกวดชิงตำแหน่งเกียรติยศ Miss Thailand Friendly Design 2023 : นางงามฑูตอารยสถาปัตย์ 2566 และเข้าร่วมกิจกรรมในงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 6 : Thailand Friendly Design Expo 2022 /2 ช่วงปลายปีนี้ ในวันที่ 15-18 ธันวาคม 2565 ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 102
Comments


bottom of page