top of page
  • รูปภาพนักเขียนceewiwxoxo

รวมพลังผู้นำธุรกิจ-ผู้นำท้องถิ่น ครั้งประวัติศาสตร์ จ.อุดรธานี ยกระดับสู่เมืองอารยสถาปัตย์

รวมพลังผู้นำธุรกิจ-ผู้นำท้องถิ่น ครั้งประวัติศาสตร์ จ.อุดรธานี

ยกระดับสู่เมืองอารยสถาปัตย์ ขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์เพื่อคนทั้งมวล


ผู้นำภาครัฐและเอกชนใน จ.อุดรธานี เตรียมพร้อมจัดงานใหญ่ระดับโลก "มหกรรมพืชสวนโลก 2569" เตรียมยกระดับการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ครั้งสำคัญ ด้วยหลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกกลุ่มวัย ทุกสภาพร่างกาย สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง (Sustainable Development) ต่อยอดและขยายผลธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรม โดยเฉพาะสถานที่จัดประชุมสัมมนาระดับนานาชาติในจังหวัดอุดรธานี เข้าสู่ตลาดสากล ตั้งเป้าหมายการขับเคลื่อน จังหวัดอุดรธานี ให้เป็นจังหวัดต้นแบบของ MICE for All และ Tourism for All ของประเทศไทยในเวทีโลก


โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00-16.19 น. นางนิชาภา ยศวีร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. คุณกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ได้จัดงานรวมพลังภาคธุรกิจเอกชนและผู้นำท้องถิ่นใน จังหวัดอุดรธานี ร่วมเสวนา เรื่อง “การปรับปรุงอารยสถาปัตย์เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมและงานแสดงนิทรรศการที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (MICE for All)” เพื่อการขับเคลื่อนและยกระดับอุดรธานีสู่เมืองต้นแบบอารยสถาปัตย์ รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมธุรกิจ "ไมซ์ ฟอร์ ออล" (MICE for All) และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) เตรียมพร้อมพัฒนาสถานที่จัดประชุม สัมมนา โรงแรม รีสอร์ท ที่พัก แหล่งท่องเที่ยว รวมถึงฟุตบาททางเท้า เส้นทางสัญจร และ

ระบบขนส่งมวลชนในเมืองอุดรธานี สำหรับรองรับการจัดงานอีเว้นท์ระดับนานาชาติในคุณภาพระดับมาตรฐานสากล ซึ่งคาดว่าจะนำรายได้เข้าสู่ จังหวัดอุดรธานี และพื้นที่เชื่อมโยง เช่น หนองคาย บึงกาฬ ขอนแก่น พนครพนม และสกลนคร ฯลฯ เป็นจำนวนมาก

ได้กระตุ้นการสร้างการรับรู้ผ่านการเสวนาในครั้งนี้นำโดย คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ผู้นำทั้งภาครัฐและเอกชนของจังหวัดอุดรธานี อาทิ ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี คุณธนพล กองทรัพย์ไพศาล ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี คุณบัญชา อาศัยราช ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว จังหวัดหนองคาย คุณภาสกร วีรชาติยานุกูล เลขาธิการสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี (ผู้แทนนายกสมาคมฯ) คุณปภารัฐ สิริรัฐ ชูกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดหนองคายคุณธนภร พูลเพิ่ม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอุดรธานี คุณสุทัศน์ แพรสุรินทร์ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดอุดรธานี และประธานชมรมไมซ์อุดร คุณวสุมน เนตรกิจเจริญ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย และพันโทวรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ซึ่งผู้นำทุกท่านเห็นชอบร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมการพัฒนายกระดับจังหวัดอุดรธานีทุกมิติ สู่การบริการการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนอกจากนี้ สสปน. โดยฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ ยังมีกิจกรรมเสริมองค์ความรู้ขั้นพื้นฐาน จัดอบรมหลักสูตร "มืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน" เพื่อเตรียมรองรับการจัดงานในระดับนานาชาติให้กับผู้ประกอบการทั้งโรงแรม ผู้จัดงาน อาจารย์ และชุมชน เห็นถึงความสำคัญของกระบวนการ 3Rs เป็นแนวคิดและแนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า สามารถช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง ด้วยการลดการใช้ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และการนำขยะกลับมาใช้ใหม่ (Reduce Reuse and Recycle: 3Rs) โดยเริ่มต้นที่การใช้ให้น้อยลง ลดการใช้วัสดุ ผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดขยะเพื่อลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น (Reduce) การนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ยังสามารถใช้งานได้ กลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำวัสดุ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วมาแปรรูป เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ หรือ รีไซเคิล (Recycle) หากเราทุกคน สามารถเปลี่ยนความคิด (Mindset) จะสามารถลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้ในทุกๆ วัน ลดการสร้างมลพิษเเก่โลก และยังนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า แทนที่จะถูกทิ้งแล้วนำไปกำจัด และนอกจากช่วยลดปริมาณขยะลงได้แล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากร ใช้ทรัพยากรอย่างคุมค่า ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วย


สสปน.และมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล หวังว่าการเสวนา และการอบรมในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และจะนำพาความร่วมมือทุกภาคส่วนก่อให้เกิดการเป็นเจ้าภาพที่ดีของการจัดงานไมซ์และอีเวนต์ และเป็นต้นแบบเมืองแห่ง "ไมซ์ ฟอร์ ออล" (MICE for All) และการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ต่อไปในอนาคตอย่างยั่งยืน
ดู 11 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page