top of page

"สยามนิชชิน" คว้า “องค์กรส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2566” รางวัล Friendly Design Awards 20238 ธันวาคม 2566 - บริษัท สยามนิชชิน จำกัด คว้า Friendly Design Awards 2023 โดยเป็นบริษัทที่ได้รับรางวัลในประเภท “องค์กรส่งเสริมการจ้างงานคนพิการ” โดยปี 2567 สยามนิชชินรับคนพิการเข้าทำงานในรูปแบบ "การจ้างเหมาบริการ" (จ้างปีต่อปี) ตามมาตรา 35 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้คนพิการมีอาชีพมีงานทำ ตามนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทผู้ว่าจ้างทั้งนี้การมอบรางวัล Friendly Design Awards 2023 จัดขึ้นในงาน Thailand Friendly Design Expo 2023 :มหกรรมอารยสถาปัตย์ นวัตกรรมสุขภาพ โรงแรมและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 7 จัดขึ้นที่ไบเทค บางนา วันที่ 7-10 ธันวาคม 2566 โดยการมอบรางวัลดังกล่าว สยามนิชชิน ได้รับรางวัลจาก ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย ตอกย้ำองค์กรที่ส่งเสริมการจ้างงานคนพิการเพื่อคนทั้งมวล
ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page