top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

“อิสราเอล” ร่วมขับเคลื่อนงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ปีที่ 5

“อิสราเอล” ร่วมขับเคลื่อนงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ปีที่ 5 ส่งเสริมประเทศไทย พัฒนาไปสู่เมืองนวัตกรรม-เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล สถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ได้เข้าร่วมสนับสนุนการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 โดยการออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล และการพัฒนาอารยสถาปัตย์ของประเทศอิสราเอล อีกทั้งมีการจัดงานเสวนาเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ในการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ในประเทศอิสราเอล นางออร์นา ซากิฟ (ว่าที่) เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย กล่าวในวันเปิดงาน FD Expo 2022 ว่า สถานฑูตอิสราเอลได้เข้าร่วมจัดงาน FD Expo อย่างต่อเนื่อง เพราะต้องการสนับสนุนให้ประเทศไทย มีการพัฒนานวัตกรรมด้านการออกแบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ สะดวก ปลอดภัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขของทั้งผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ และครอบครัว ร่วมส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล งาน Thailand Friendly Design Expo 2522 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค-บางนา กรุงเทพมหานคร

"Israel" joins the drive for the 5th Friendly Design Expo and promote Thailand Developed into an innovative city - a tourism city for all people. Israeli Embassy in Thailand has supported the Thailand Friendly Design Expo 2022 by issuing booths to showcase design innovations and the Friendly Design in Israel. In addition, a seminar was held to convey experiences in driving Friendly Design in Israel. Mrs. Orna Sakif, Israeli Ambassador to Thailand Said on the opening day of FD Expo 2022 that the Israeli Embassy has continued to participate in the FD Expo event because they want to support Thailand Design innovations have been developed to make it accessible, convenient, and safe for everyone to improve their quality of life. Thailand Friendly Design Expo: the 5th Friendly Design Fair And health innovations for all people in the form of a new era held on February 10-13, 2022 at Hall 101, Bangkok International Trade and Exhibition Center - Bangna, Bangkok.
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page