top of page

ฮือฮา ! “รัฐมนตรีท่องเที่ยวฯ” เตรียมทาบทาม "ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ" เป็น “ฑูตท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล” คนแรกในประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวโลก


นายเสริมศักดิ์​ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมทาบทาม "ลัดดา แทมมี ดักเวิร์ธ" สมาชิกวุฒิสภาคนดังจากรัฐอิลลินอย ประเทศสหรัฐอเมริกา มนุษย์ล้อลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เป็นทูตอารยสถาปัตย์กิตติมศักดิ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (The First Honorable Friendly Design Ambassador to promote Tourism for All ) หรือฑูตท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล คนแรกในประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวโลก (The First Honorable Tourism for All Ambassador)


“เป็นนโยบายของรัฐบาลท่านนายกฯเศรษฐา ทวีสิน ที่ต้องการสร้างโอกาสและขยายตลาดการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ที่เป็นตลาดใหญ่ในโลกยุคปัจจุบัน รวมถึงนักท่องเที่ยวกลุ่มฟื้นฟูสุขภาพ กลุ่มครอบครัว กลุ่มผู้พิการและมนุษย์ล้อจากนานาชาติ ที่มีกำลังซื้อสูง และมักพักค้างนานหลายวัน จัดอยู่ในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีมูลค่าสูง โดยเราต้องปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ให้พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพสูงนี้ให้ได้รับความสะดวกสบายและปลอดภัยในระดับมาตรฐานสากลตามแนวทางขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO)ว่าด้วยการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” รมต.เสริมศักดิ์ กล่าวทั้งนี้ เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้หารือร่วมกับ นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของประเทศไทยในระดับสากล พร้อมหารือถึงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) ในแหล่งท่องเที่ยว และบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ห้องพักโรงแรม ร้านอาหาร สถานีบริการน้ำมัน จุดแวะพัก รถขนส่งนักท่องเที่ยว ฯลฯ ใน 20 จังหวัดนำร่อง โดยมอบหมายให้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกรมการท่องเที่ยวเร่งดำเนินการนอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ยังได้สี่งการให้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์รองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล เพื่อเตรียมความพร้อมด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆสำหรับรองรับคนทั้งมวล เช่น ห้องพักโรงแรม ที่จอดรถ ทางลาด ห้องสุขา ระบบขนส่งมวลชน ทั้งเครื่องบิน รถยนต์ และเรือ ไปจนถึงระบบออนไลน์ต่างๆ เป็นต้น ให้พร้อมรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลในระดับมาตรฐานสากล โดยไม่มึการเลือกปฏิบัติดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page