top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

แห่ชื่นชม! มหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ วิถีปกติใหม่

วีไอพี รัฐมนตรี นักบริหาร องค์กรดัง ร่วมงานคับคั่ง รวมพลังขับเคลื่อนเมืองอารยสถาปัตย์ เมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

สุดยอดงานมหกรรมแห่งปีที่ต้องจารึกเอาไว้ในประวัติศาสตร์ ! เอ็กซ์โปวิถีปกติใหม่ FD Expo 2022 ได้ปิดฉากลงไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่อลังการ พร้อมเสียงชื่นชมยินดีจากทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมงานด้วยความประทับใจ อีกทั้ง งานนี้ ยังเป็นเสมือนดัชนีขี้วัดความพร้อมในการเปิดประเทศ เปิดธุรกิจการค้าสู่วิถีปกติใหม่ของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติได้เป็นอย่างดี

งาน Thailand Friendly Design Expo 2022 : มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 5 ในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 4 วัน ระหว่างวันที่ 10-13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ฮอลล์ 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ได้สร้างปรากฏการณ์แปลกใหม่ที่น่าประทับใจ เมื่อบรรดาเซเลบจากวงการต่างๆ โดยเฉพาะบรรดารัฐมนตรี นักธุรกิจ นักบริหาร องค์กรชั้นนำ ประธานหอการค้า และนักการเมืองชื่อดัง ระดับบิ๊กเนม ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ พร้อมใจกันเดินทางมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ และผู้สูงอายุ ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบที่ทำให้คนทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงบริการและสถานที่ต่างๆได้ สะดวก สบาย และปลอดภัย สร้างโอกาสที่เสมอภาคเท่าเทียม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม และการพัฒนาที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวชื่นชมการจัดงานในครั้งนี้ ว่า งานมหกรรมอารยสถาปัตย์ฯ ช่วยกระตุ้นให้วงการธุรกิจการท่องเที่ยว และโรงแรม หันมาสนใจและให้ความสำคัญในการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัย ผู้พิการ และมนุษย์ล้อ โดยเฉพาะการปรับปรุงห้องน้ำในแหล่งท่องเที่ยว จะต้องมีคุณภาพ มาตรฐานด้านอารยสถาปัตย์ ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวฯจะได้นำไปเป็นนโยบายในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลต่อไป

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เป็นการจัดงานที่ดีมากในการช่วยกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสำคัญกับการออกแบบอารยสถาปัตย์ หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่อรองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิผู้พิการ และขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม ได้มอบเป็นนโยบายให้แหล่งทอ่งเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีการปรับปรุงให้มีอารยสถาปัตย์เพื่อการเข้าถึงได้ของคนทั้งมวล

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวด้วยความชื่นชมว่า ขอแสดงความยินดีกับการจัดงานในครั้งนี้ ที่ได้กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้ความสำคัญกับเรื่องอารยสถาปัตย์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวพื่อคนทั้งมวล

นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ได้มีส่วนก่อตั้งงานนี้มาตั้งแต่เริ่มต้น เมื่อปี 2559 มาถึงปัจจุบัน ได้เห็นการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมาโดยตลอด ทั้งทางด้านสินค้า และนวัตกรรมที่นำมาจัดแสดง รวมถึงเครือข่ายที่เข้ามาร่วมออกบูธ และกิจกรรมต่างๆภายในงาน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และองค์กรที่ทำงานด้านนี้ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ยิ่งในสถานการณ์ยุคโควิด แต่เรายังสามารถจัดงานได้สำเร็จลุล่วงขนาดนี้ ถือว่ายอดเยี่ยมมาก

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ขอชื่นชมการจัดงานที่สามารถต่อสู่ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคต่างๆมาได้ จนกระทั่งจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ มีผู้บริหารจากวงการต่างๆมาร่วมงานมากมาย เป็นสัญญานที่ดีต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ในการร่วมแรงร่วมใจกันส่งเสริมอารยสถาปัตย์ ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

นายกัมพล ตันสัจจา ประธาน สวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า สวนนงนุชเข้าร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ทุกปี เพราะเล็งเห็นคุณค่า ความสำคัญ และประโยชน์ของการออกแบบและจัดทำอารยสถาปัตย์เพื่อรองรับการเข้าถึงได้ของคนทั้งมวล เพราะอารยสถาปัตย์ช่วยเสริมสร้างความสะดวก ปลอดภัย ให้คนทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย ไม่เฉพาะผู้สูงวัย และผู้พิการเท่านั้น แต่เพื่อคนทั้งมวล

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ซีอีโอ สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า แอร์เอเชียมีส่วนช่วยส่งเสริมการจ้างงานคนพิการให้เขามาทำงานเป็นฑูตอารยสถาปัตย์มาอย่างต่อเนื่อง และได้เข้ามาช่วยทำงานรณรงค์ขับเคลื่อนอารยสถาปัตย์ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์ และการจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ ซึ่งเป็นงานที่มีประโยชน์อย่างมากต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า งานมหกรรมอารยสถาปัตย์มีการพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นทุกปี โดยเฉพาะการจัดงานในครั้งนี้ ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยในหลายด้านจากโรคระบาด แต่ก็ยังสามารถจัดงานได้อย่างยิ่งใหญ่ มีผู้บริหารองค์กรชั้นนำเข้าร่วมงานมากมาย และมีผู้เข้าร่วมออกบูธเป็นจำนวนมาก นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศชาติให้ก้าวไปข้างหน้าในแบบวิถีปกติใหม่

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย (THA) กล่าวบนเวทีว่า สมาคมโรงแรมไทยรู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติมากที้ได้เข้าร่วมงานมหกรรมอารยสถาปัตย์ ทำให้ได้ข้อมูลความรู้ทางด้านอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design ซึ่งจะได้นำไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจโรงแรมให้สามารถรองรับลูกค้ากลุ่มผู้สูงวัย ผู้พิการ และมนุษน์ล้อได้โดยสะดวก และปลอดภัย ตอบโจทย์การส่งเสริมและรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

นายกฤษนะ ละไล ประธานมูลนิธิอารยสถาปัคย์เพื่อคนทั้งมวล ในฐานะประธานจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มาร่วมสนับสนุนการจัดงานจนประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แม้ทั่วโลกและเมืองไทยจะยังอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด แต่เราก็สามารถจัดงานได้ ในรูปแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) โดยเคร่งครัดหลักปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย เช่น ผู้เข้างานต้องฉีดวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น

“การจัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลในครั้งนี้ เป็นดัชนีชี้วัดความพร้อมในการเปิดประเทศสู่วิถีปกติใหม่ได้เป็นอย่างดี เพราะผู้ที่เข้าชมงานส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และผู้พิการ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง แต่เท่าที่ได้ติดตามประเมินผลหลังจบงาน ทุกคนปลอดภัยดี ไม่มีใครป่วยหรือติดเชื้อโควิด เพราะเราได้วางมาตรการเพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดไว้เป็นอย่างดี” นายกฤษนะ กล่าว

ส่วนความสำเร็จทางด้านธุรกิจ ประธานจัดงาน FD Expo 2022 กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ มีองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า และบริการเพื่อสุขภาพและการท่องเที่ยวมากมายกว่า 100 องค์กร ซึ่งในสถานการณ์แบบนี้ถือว่าเหนือความคาดหมาย อีกทั้ง เครือข่ายผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ประกอบการด้านธุรกิจสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลได้เข้ามาร่วมงานกว่า 30 จังหวัดทั่วประเทศ คาดว่าจะมีเงินสะพัดจากการจับจ่ายใช้สอย และการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการภายในงานครั้งนี้ เป็นจำนวนกว่า 150 ล้านบาท

พบกันใหม่ในการจัดงาน Thailand Friendly Design Expo 2022 / 2 เปิดประเทศต้อนรับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลจากทั่วโลก ในช่วงปลายปีนี้ ติดตามข่าวความคืบหน้าได้ทางเพจ www Thailand Friendly Design Expo

-----------------------------------------------------
ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page