top of page
  • รูปภาพนักเขียนFD line

8 อุทยานแห่งชาติ จัดเต็ม อารยสถาปัตย์

8 อุทยานแห่งชาติ จัดเต็ม อารยสถาปัตย์ เข้ารับรางวัล Friendly Desisgn Awards ประจำปี 2565 ประเภทแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล . . เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจาก นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีคิกออฟ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต้องมีอารยสถาปัตย์ ให้คนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย เข้าถึง เที่ยวได้ สะดวก ปลอดภัย พร้อมประกาศนโยบาย “การปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อคนทั้งมวล” เนื่องในงาน “มหกรรมอารยสถาปัตย์ และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล” ครั้งที่ 5 และมอบรางวัล Friendly Design Awards 2022 ให้กับองค์กรที่ส่งเสริมความเสมอภาคของคนทุกเพศ ทุกวัย ให้เข้าถึงสินค้า และบริการ ด้วยการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย์ ซึ่งทั้ง 8 อุทยานที่เข้ารับรางวัลมีดังนี้ 1.กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช : โดยมีนายดำรัส โพธิ์ประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ เข้าร่วมรับรางวัล 2.อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จ.สระบุรี : นายณรงค์ศักดิ์ นามตาปี หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย 3.อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ : นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานดอยอินทนนท์ 4.อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี : นายอิทธิพล ไทยกมล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 5.วนอุทยานเขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี : นายปรัชญา เกินกลาง ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานเขานางพันธุรัต 6.อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี : นายวรุณ จันทร์สว่าง ผู้ช่วยหน้าอุทยานแห่งชาติเอราวัณ 7.อุทยานแห่งชาติภูเวียง จ.ขอนแก่น 8.อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงฯ กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัด พัฒนา และปรับปรุง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้เป็นไปตามหลักอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ไม่ว่าจะเป็นทางลาด ราวจับพยุงตัว ที่จอดรถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ห้องน้ำเสมอภาค” ที่จัดให้มีขนาด และสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับคนทั้งมวล จัดให้มีป้ายสัญลักษณ์บอกตำแหน่งที่ชัดเจนและเป็นสากล ติดตั้งสัญญาณฉุกเฉิน ตลอดจนซ้อมแผนเผชิญเหตุกรณีนักท่องเที่ยวหมดสติในห้องน้ำของอุทยานแห่งชาติ และในเหตุการณ์อื่นๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการกู้ชีพ กู้ภัย อีกทั้ง บ้านพักเพื่อคนทั้งมวล ได้มีการทดลองไปแล้วในบางแห่ง ซึ่งได้รับการตอบรับและคำชื่นชมอย่างดีเยี่ยม โดยทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะได้ขยายผลการดำเนินการต่อไปดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Opmerkingen


bottom of page