THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO 2019

ค้นพบดีไซน์ที่เหมาะกับการใช้ชีวิตทุกรูปแบบ

Days
Hours
Minutes
Seconds

ยินดีต้อนรับสู่
THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO

ลงทะเบียน
THAILAND FRIENDLY DESIGN EXPO

สอบถามข้อมูลได้ที่

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไร ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ โดยนายกฤษนะ ละไล ทำหน้าที่รณรงค์ ขับเคลื่อน ส่งเสริม และสนับสนุนให้องค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ ของทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ได้มีความตระหนักถึงความสำคัญจำเป็นในการออกแบบ จัดทำ จัดสร้าง และ ปรับปรุง พัฒนาอารยสถาปัตย์ หรือหลักการออกแบบที่เป็นสากล เป็นธรรม และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) ด้วยการออกแบบ และจัดสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ เด็กเล็ก และคนที่ใช้รถเข็น

บูธ 10 อันดับแรก

ข่าวเด่น

สินค้าแนะนำ