Jin Well Being

โครงการ “มณฑลจิ้นสุขภาพ” คอนโดมิเนียมต่ำเพิ่มขึ้นธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปภายใต้แนวคิด “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ”

‘แก่…’ คำเดียวสั้นๆ แต่กระทบไปถึงต่อมหมวกไต ไหลยาวยันไส้ม้ามพุง แหม… ไม่แก่บ้างก็แล้วไป แต่ความจริง ใครๆ ก็ต้องแก่ ว่าแต่ เมื่อแก่ อืม… เปลี่ยนไปใช้คำว่า เมื่อชรา ดีกว่า ถ้าตั้งโจทย์ว่า เมื่อเข้าสู่วัยชรา ทำอย่างไรให้ร่างกายและจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข…

ธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปลุยผุดเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณจินเพื่อสุขภาพ-จิณณ์เวลบีอิ้งเคาน์ตี้โครงการที่พักอาศัยที่เพียบพร้อมไปด้วยสิงอํานวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์และบริการด้านสุขภาพครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทยภายใต้แนวคิด ” เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ “ทุ่มงบกว่า๔,๔๐๐พัฒนาเฟสแรกตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุที่ยังมีพลังในการใช้ชีวิตและครอบครัว

จินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่สําหรับที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงวัยด้วยพื้นที่กว่า๑๔๐ไร่ที่มีพื้นที่สีเขียวกว่า๕๐ที่เตรียมพื้นที่สําหรับสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ให้ชีวิตผู้สูงวัยเงียบเหงาจนเกินไปด้วยคลับเฮ้าส์ ที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยและครอบครัวเพลิดเพลินกับสิ่งอํานวยความสะดวกและการทํากิจกรรมร่วมกันทั้งยังสร้างสังคมใหม่ให้กับผู้สูงอายุในโครงการกับคลาสกิจกรรมมากมายเพื่อปลุกแรงบันดาลใจให้คนหลังวัยทํางานอีกครั้ง ห้องเรียนทำอาหาร ห้องเรียนศิลปะ งานประดิษฐ์ และคลาสเรียนเต้นรำ ฯลฯ

สําหรับพื้นที่พักอาศัยการออกแบบตามหลักการออกแบบยูนิเวอร์แซเพื่อรองรับการใช้ชีวิตทุกช่วงวัยอย่างแท้จริงจากการดีไซน์ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของการใช้ชีวิต และง่ายต่อการปรับเปลี่ยนหรือติดตั้งอุปกรณ์อํานวยความสะดวกสําหรับผู้สูงวัยได้อีกในอนาคตอีกทั้งตัวอาคารยังดีไซน์ด้วยแนวคิดระบบนิเวศน์ลดการใช้พลังงานเปิดรับลมเย็นและแสงธรรมชาติได้ทุกอาคาร

มีสุขภาพที่มีระบบระบบการติดตามและ Jin Application ในการติดตามดูแลความปลอดภัยของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในโครงการจากอุบัติเหตุและโรคประจําตัวพร้อมหน่วยพยาบาลฉุกเฉินที่เตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงและระบบสัญญาณเตือนภัยทั้งภายในห้องพัก และภายในพื้นที่โครงการ นับได้ว่าเป็นเมืองที่เตรียมคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้แก่ผู้สูงวัยอย่างแท้จริง

ชะลอความชราด้วยทางเลือกดีๆท่านใดที่สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่www.jinwellbeing.comหรือโทร 0-2157-1390 หรือ 06-2802-9999