Author: Admin A

0

ทางลาดโดดเด่นด้านหน้า “แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์” (JAS URBAN SRINAKARIN) สถานที่ดี มีอารยสถาปัตย์สำหรับคนทุกวัย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศชาติ

“แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์” (JAS URBAN SRINAKARIN) ห้างใหม่ ทันสมัย สะดวก ปลอดภัย มีอารยสถาปัตย์สำหรับคนทุกวัย เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศชาติ วันนี้แอดมินมีโอกาสได้มาเที่ยวชมคอมมูนิตี้มอลล์น้องใหม่ “แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์” (JAS URBAN SRINAKARIN) พื้นที่กว่า 11...

0

รถเมล์ชานต่ำเพื่อคนทั้วมวล

        วันนี้แอดมินจะขอบอกเล่าขั้นตอนการใช้บริการรถเมล์ชานต่ำ หรือที่ได้เปิดให้ใช้บริการจริงแล้ว โดย มีจำนวนรถเมล์เอ็นจีวี 100 คันแรก จาก 489 ของล็อกแรก เพื่อสำหรับให้บริการประชาชนในพื้นที่เขตการเดินรถที่ 5 จำนวน 8 เส้นทาง ประกอบด้วย สาย...

0

สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร เริ่มจัดทำอารยสถาปัตย์แล้ว!!

ในปี 2560 ที่ผ่านมา  มนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์จากการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชีย ได้ปฏิบัติงานลงพื้นที่รณรงค์ และสำรวจอารยสถาปัตย์ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร เลขที่ 1767/24 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร.042-714-778-9 ,042-733-913. โดยในปี 2560 ที่ผ่านมา ทีมงานมนุษย์ล้อฑูตอารยสถาปัตย์ไทยแอร์เอเชีย...

0

FD GUARANTEE รับรองคุณภาพ สินค้าดี นวัตกรรมดี สถานที่ดี มีความเป็นมิตรกับคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย เพื่อคนทั้งมวล โดยมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล

สติ๊กเกอร์เครื่องหมาย FD GUARANTEE รับรองคุณภาพ สถานที่ดี สินค้าดี ผลิตภัณฑ์ดี นวัตกรรมดี เทคโนโลยีดี บริการดี ออกแบบดี มี Friendly Design มีความเป็นมิตรกับคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย โดยเฉพาะผู้สูงวัย ผู้พิการ และคนที่ใช้รถเข็น สามารถใช้งานได้...

0

กสิกรไทยล้ำหน้าอีกครั้ง ออก K PLUS Beacon ให้ผู้บกพร่องทางการเห็นทำธุรกรรมผ่านมือถือได้เป็นครั้งแรก เปิดรับ 300 อาสาสมัครลองใช้งาน ก่อนเปิดใช้จริงปีหน้า

กสิกรไทยล้ำหน้าอีกครั้ง ออก K PLUS Beacon ให้ผู้บกพร่องทางการเห็นทำธุรกรรมผ่านมือถือได้เป็นครั้งแรก เปิดรับ 300 อาสาสมัครลองใช้งาน ก่อนเปิดใช้จริงปีหน้า         ธนาคารกสิกรไทย เปิดประวัติศาสตร์ยุคใหม่ ออก K PLUS Beacon...

0

นวัตกรรม Friendly Design สุขภัณฑ์น่าใช้สำหรับผู้สูงวัย

นวัตกรรม Friendly Design สุขภัณฑ์น่าใช้สำหรับผู้สูง เทคโนโลยีการแพทย์ในปัจจุบันทำให้คนอายุยืนยาวกว่าอดีตที่ผ่านมา ส่งผลให้จำนวนประชากรสูงอายุมีสัดส่วนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่า ในปี 2568 เมืองไทยจะก้าวเข้าสู่ “สังคมผู้สูงวัยเต็มรูปแบบ” (Aged Society) ด้วยเหตุนี้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆจึงได้รับการคิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการภายใต้พื้นฐานการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัย หรือ Friendly Design หรือการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal...