Category: Uncategorized

0

Aging 4.0 สตาร์ทอัพพันธุ์ใหม่ที่ไม่ได้มีแค่เจน Y กับ Z

« Back to Result | List   Aging 4.0 สตาร์ทอัพพันธุ์ใหม่ที่ไม่ได้มีแค่เจน Y กับ Z   © fastcompany.com  หลายคนอาจติดภาพจำว่าเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพจะต้องเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีที่เข้ามาพลิกโฉมพฤติกรรมการบริโภค และประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังไม่ถึง 30 ปี แต่ผู้คนที่เดินเข้าออกกันอย่างคึกคักตามงานประชุมเสวนาเกี่ยวกับธุรกิจและสตาร์ทอัพในปีนี้...

0

สำรวจอารยสถาปัตย์ กับทีมฑูตไทยแอร์เอเชีย ณ เทศบาลพันเสา จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ทีมฑูตอารยสถาปัตย์จังหวัดพิษณุโลกร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และ นางสาวยุวรี เกิดผล หัวหน้างานสวัสดิการสังคมและผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดพิษณุโลก ออกสำรวจสิ่งอำนวยความสถานที่เทศบาลพันเสา มี น.ส.สุดารัตน์ ปัณปลูก ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการเทศบาลพันเสา ให้บริการพาสำรวยในสถานที่ของอาคารเทศบาลเป็นอย่างดี 1.มีช่องจอดรถผู้พิการพร้อมป้ายโลโก้ของคนพิการ 2.ทางลาดสำหรับพื้นต่างระดับของตัวอาคารยังไม่มี...