Daily Archive: พฤษภาคม 4, 2018

0

SCG HEIM : บ้านเพื่อผู้สูงอายุ และเพื่อคนทั้งมวล Friendly Design for All

        จากประสบการณ์กว่า 100 ปี ของ SCG หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัย เพื่อคนทั้งมวล SCG จึงได้นำเสนอ บ้านเอสซีจี...

0

ป้ายสัญลักษณ์ Friendly Design บ่งบอกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงวัย ผู้พิการ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และเพื่อคนทั้งมวล

ป้ายสัญลักษณ์ Friendly Design (การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล) บ่งบอกว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นอารยสถาปัตย์สำหรับผู้สูงวัย ผู้พิการ สตรีมีครรภ์ ครอบครัวที่มีเด็กเล็ก และเพื่อคนทั้งมวล  สถานที่ต้นแบบ Friendly Design ที่ใช้หลักการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัย ทุกสภาพร่างกาย เพื่อคนทั้งมวล ของประเทศไทยในยุคนี้ ต้องยกให้ สถานีบริการน้ำมันของ ปตท. ที่ได้มีการออกแบบ...