Daily Archive: กรกฎาคม 20, 2018

0

“อพท.” จับมือ “มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” และพันธมิตร จัดเวิร์คช็อปขับเคลื่อนพัทยา สู่ต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

“อพท.” จับมือ “มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล” และพันธมิตร จัดเวิร์คช็อปขับเคลื่อนพัทยา สู่ต้นแบบเมืองท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล           องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ร่วมกับมูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เรื่อง “การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบเพื่อคนทั้งมวลในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง”...

0

Pattaya Tourism for All 2018 มาช่วยกันลงทุนลงแรง ออกแบบและสร้างทำอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design เพื่อให้บ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าทันสมัย รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ

Pattaya Tourism for All 2018 มาช่วยกันลงทุนลงแรง ออกแบบและสร้างทำอารยสถาปัตย์ หรือ Friendly Design เพื่อให้บ้านเมืองของเราเจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าทันสมัย รองรับสังคมผู้สูงวัย ส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของผู้พิการ จากนี้ไป คนที่ใช้รถเข็นก็จะสามารถเดินทางออกจากบ้านไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆกับเพื่อนฝูง หรือญาติพี่น้องได้ สะดวก ปลอดภัย ทั่วไทย...