งานเสวนาวิชาการ อารยสถาปัตย์ ในหัวข้อความหลากหลายของนิสิตนักศึกษาในยุกโลกาภิวัฒน์

       

   LINE_P20161116_191044          

        วันนี้(16/11/59)คุณกฤษนะ ละไล ได้มาเสวนาเกี่ยวกับอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ในหัวข้อวิชาการความหลากหลายของนิสิตนักศึกษาในยุกโลกาภิวัฒน์ ให้แก่นิสิตปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

LINE_P20161116_191106

LINE_P20161116_191123

        ภาพบรรยากาศภายในงาน ซึ่งมีทั้งคณาจารย์ นิสิตทั้งในคณะครุศาสตร์ และคณะต่าง ๆ เข้าร่วมในงานเสวนาในวันนี้ 

LINE_P20161116_191151

        นอกจากคุณกฤษนะแล้ว คุณป๋อมแป๋ม จากเทย เที่ยว ไทย ก็ได้มาให้มุมมองและข้อคิดกับนิสิตในหัวข้อเสวนาด้วย

LINE_P20161116_191318

        ในการเสวนาครั้งนี้ คุณกฤษนะได้ให้ผู้เข้าฟังตระหนักถึงความสำคัญของอารยสถาปัตย์ ซึ่งไม่ใช่เพื่อใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นสิ่งที่สร้างมาขึ้นเพื่อคนทั้งมวล โดยให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างยั่งยืน

 

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply