10 ชาติอาเซียน เดินหน้าผสานมือสู่อารยสถาปัตย์

     กฤษนะ ละไล ทูตอารยสถาปัตย์ กล่าวถึงความร่วมมือของ10 ชาติอาเซียน ว่าปัจจุบันการปรับปรุง และพัฒนาอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ในภูมิภาคอาเซียนเข้าสู่ภาคปฏิบัติของสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้ว โดยมีเป้าหมายร่วมกันว่า จะช่วยกันปรับปรุง และพัฒนาอารยสถาปัตย์ เพื่อขจัดอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมของผู้พิการในเบื้องต้น และเพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงทางสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรม ทั่วถึง และเท่าเทียมสำหรับคนทั้งมวล

     “ประเด็นที่น่าสนใจจากการประชุม 10 ชาติอาเซียน+ญี่ปุ่น ที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม คือ ประเทศญี่ปุ่นจะคอยให้คำแนะนำ และช่วยเหลือ เพื่อให้เดินหน้าไปสู่การปรับปรุง และพัฒนาอารยสถาปัตย์ (Universal Design) ในภูมิภาคอาเซียนนับจากนี้ไป”

     ปัจจุบันหลายประเทศในอาเซียน ยังขาดแคลนอารยสถาปัตย์ ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ในพื้นที่สาธารณะสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และตำรวจทหารผ่านศึก  หรือในบางประเทศอาจมี แต่ยังไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้น คือ มีแต่ใช้การไม่ได้ เนื่องจากไม่ได้มาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนกลุ่มนี้ยังตกต่ำย่ำแย่ ยังออกจากบ้านไปไหนมาไหนเองไม่ได้ ต้องตกเป็นภาระของคนอื่น และเป็นภาระของสังคมมาช้านาน

ทางลาดภาพตัวอย่างทางลาดมาตรฐาน

     อารยสถาปัตย์ เป็นภาษาสากลของโลกยุคปัจจุบัน และอนาคต ซึ่งจะช่วยทำให้คุณภาพชีวิตของคนเราดีขึ้น มีความสะดวก และปลอดภัยมากขึ้น ไม่เฉพาะคนพิการเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้สูงอายุ และผู้ป่วยพักฟื้น กิจกรรมที่สำคัญจากนี้ไป คือ การเดินสายรณรงค์ และสำรวจอารยสถาปัตย์ทั่วภูมิภาคอาเซียน เพื่อร่วมกันปรับปรุง และพัฒนาอารยสถาปัตย์ทั้ง 10 ชาติ ให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน พร้อมเดินหน้าสู่เป้าหมายประชาคมอาเซียน ประชาคมเพื่อคนทั้งมวลในปี 2015

 

ขอบคุณข้อมูล: http://www.manager.co.th/iBizChannel/ViewNews.aspx?NewsID=9570000049987

Comments

comments

You may also like...

Leave a Reply