ผู้เข้าประกวด Miss Thailand Friendly Design ทั้ง 20 คน ได้เข้าอบรบการแต่งหน้า โดย MTI Make up technique international

You may also like...

Leave a Reply